تجلیل مدیر شعب استان از همکاران شرکتی

تجلیل مدیر شعب استان از همکاران شرکتی

مدیر شعب استان آذربایجان غربی در بازدیدی که از شعب مرکزی میاندوآب و شهید باهنر نقده داشتند از نیروهای شرکتی بدلیل جدیت و حسن انجام کار تجلیل و قدردانی نمودند

مدیر شعب استان آذربایجان غربی در بازدیدی که از شعب مرکزی میاندوآب و شهید باهنر نقده داشتند از نیروهای شرکتی بدلیل جدیت و حسن انجام کار تجلیل و قدردانی نمودند. زنده طلب در این بازدیدها ، مهم ترین و ارزشمندترین سرمایه سازمان را نیروی انسانی خواند و تجلیل از همکاران را در جهت توسعه تعهد و وفاداری و ایجاد حس تعلق در آنها خواند و بیان داشت: یکی از شاخص های برتری یک سازمان نسبت به سازمانهای دیگر نیروی انسانی متعهد و وفادار آن می باشد و این نوع کارکنان یکی از عوامل مهم دستیابی به اهداف می باشد. زنده طلب با توجه به تلاش همکاران شرکتی همگام با سایر همکاران تعلق سازمانی آنها را در سطح مناسب ارزیابی نمود و در بعضی حتی فراتر از نیروهای رسمی خواند و مشارکت آنها در فعالیتهای بازاریابی و وصول مطالبات را شایسته تقدیر خواند و به روسای شعب مربوطه توصیه نمود با مشارکت دادن این همکاران در فعالیتهای بازاریابی و وصول مطالبات و متمرکز نمودن توجه آنها به کار و ارایه هدایتهای لازم با کنترلهای کافی در انجام موفقیت آمیز امور تلاش نموده و آنها را از بدنه سازمان جدا ندانند.مدیر شعب استان در خاتمه باردیگر با یادآوری اینکه بهترین و ارزشمندترین سرمایه سازمان سرمایه انسانی آن است و توجه به این سرمایه گرانبها برروند توفیق و عدم توفیق سازمان تاثیر مستقیم دارد گفت: تلاش برای توسعه تعهد در کارکنان وظیه اصلی رییس شعبه می باشد؛ بنابراین با استفاده از همه  قابلیتهای  کارکنان حتی شرکتی بایستی کیفیت ارایه خدماتمان را بهبود بخشیده و درجهت تحقق اهداف بانک کوشش نماییم.

مدیر شعب در پایان بازدید با اهدا کارت هدیه از تلاشهای خدایار کریمیان همکار شرکتی شعبه باهنر نقده و ابراهیم کرمی همکار شرکتی شعبه مرکزی میاندوآب تجلیل بعمل آوردند.

آخرین بروزرسانی 1397/9/11