تازه های اخبار تازه های اخبار

جشن اعیاد شعبانیه و بزرگداشت روز جانباز

به مناسبت اعیاد شعبانیه و بزرگداشت روز جانباز مراسم جشن با شکوهی با حضور همکاران شاغل و بازنشسته و همکاران جانباز برگزار شد. به گزارش روابط عمومی البرز، بلوچی جانبــازان را ارزنده ترین یادگاریهای دوران دفاع مقدس دانســت و گفــت: باید قدردان زحمــات و فداکاریهای این عزیزان که نماد وفاداری و ایمان هستند باشیم.

   به مناسبت اعیاد شعبانیه و بزرگداشت روز جانباز مراسم جشن با شکوهی با حضور همکاران شاغل  و بازنشسته   و همکاران جانباز  برگزار شد. به گزارش روابط عمومی البرز، بلوچی جانبــازان را ارزنده ترین یادگاریهای دوران دفاع مقدس دانســت و گفــت: باید قدردان زحمــات و فداکاریهای این عزیزان که نماد وفاداری و ایمان هستند باشیم.
   وی تصریح کرد:ایشان الگوهــای عملــی تفکر جهادی، اســوه های اخلاقی و مجاهدت و جانفشــانان بی توقع و رهــا از تعلقات دنیوی هســتند و خدمت به جانبــازان و ایثارگــران از وظایف اخلاقی و دینی ماست.
مدیر شــعب البرز با آرزوی سرافرازی و پایــداری بــرای همــه جانبــازان افزود: هــر ملتی بــرای خــود افتخاراتــی دارد و ایثارگــران، مایــه مباهــات و افتخــار این کشــور هســتند و ما باید همیشــه قدردان آنها باشیم. در این دیدار ضمن تجلیل از مقام شــامخ جانبازان و ایثارگران، کارت هدیه ای به جانبازان اهدا شد.همچنین به کسانی که نام زیبای حسین،عباس،ابوالفضل و سجاد را داشتند و به پنج نفر از حاضرین به قید قرعه کارت هدیه ای اهدای گردید.

آخرین بروزرسانی 1398/1/29