تازه های اخبار تازه های اخبار

در همایش مهر ماه روسای شعب عملکرد شش ماه اول سال 98 مدیریت توسط مدیر محترم استان تشریح گردید

مهدی بلوچی مدیر شعب استان البرز با تشریح عملکرد مدیریت در بخش های مختلف گفت: مدیریت البرز رتبه اول را در مدیریتهای هم درجه در بیشترین مانده ناخالص تسهیلات پرداختی کل با 74 هزار میلیارد ریال کسب نمود.همچنین رتبه اول در مدیریتهای هم درجه در مانده ناخالص تسهیلات پرداختی بخش مسکن وساختمان با 51 هزار میلیارد کسب نمود.

مدیر شعب البرز  درهمایش رؤسای شعب استان در مهرماه 

عملکرد 6 ماهه مدیریت را تشریح کرد

مهدی بلوچی مدیر شعب استان البرز با تشریح عملکرد مدیریت در بخش های مختلف گفت: مدیریت البرز رتبه اول را در مدیریتهای هم درجه در بیشترین مانده ناخالص تسهیلات پرداختی کل  با 74 هزار میلیارد ریال کسب نمود.همچنین رتبه اول در مدیریتهای هم درجه در مانده ناخالص تسهیلات پرداختی بخش مسکن وساختمان با 51 هزار میلیارد کسب نمود. 

مدیر البرز عنوان نمود کسب رتبه اول در مدیرتهای هم درجه از حیث سرانه تسهیلات خرید خانه پرداخت شده نسبت به تعداد شعب در شش ماهه اول سال 98 وکسب رتبه دوم استانی ازحیث سرانه کل تسهیلات  منعقده نسبت به تعداد شعب در کشور طی 6 ماهه اول سال 98 مرهون زحمات بی شایبه کارکنان می باشد.

وهمچنین بعضاً مدیریت البرز از حیث سرانه پرداخت تسهیلات معادل 2 برابر مدیریتهای درجه یک نوع( الف ) تسهیلات پرداخت نموده است .

مدیر البرز در حوزه وصول مطالبات با عنایت به همدلی و تلاش های صورت گرفته ، داشتن برنامه های تشویقی برای وصول مطالبات ،ارسال اخطار از همان قسط اول، پیگیری و تکمیل بانک اطلاعات مشتریان و ضامنین و بررسی علل موفقیت و عدم موفقیت در بازه های زمانی مشخص از مهمترین فعالیتهای مدیریت استان البرز در حوزه وصول مطالبات بوده است.

وی گفت: این مدیریت رتبه ی اول در بین مدیریتهای هم درجه  از حیث کمترین مانده مطالبات غیر جاری با مبلغ 2هزار میلیارد ریال را کسب نموده است.وهمچنین در بین مدیریتهای درجه یک نوع الف وب ازحیث کمترین مانده مطالبات غیرجاری مشکوک الوصول با مبلغ 328 میلیاردریال نیز رتبه اول را کسب نموده است .

بلوچی اعلام کرد مدیریت البرز رتبه ی اول از حیث کمترین NPL کل در مدیریتهای درجه 1 نوع الف و ب و درجه 2 الف با 2.68 درپایان 6 ماهه اول سال 98 راکسب نموده و همچنین رتبه اول ازحیث  کمترین  NPL  بخش مسکن وساختمان دربین مدیریتهای درجه یک نوع الف وب و درجه 2 الف با 2.73 را کسب نموده و همچنین  رتبه ی دوم بعد از استان کهگیلویه وبویراحمد  از همان حیث در کل کشور را کسب نموده است.

مدیر البرز افزود:تنها مدیریت با NPL صفر در بخش ضمانت نامه دربین مدیریت های هم درجه در پایان 6 ماهه اول سال مدیریت استان البرز می باشد . وهمچنین از حیث در صد تحقق هدف دربخش ضمانت نامه مدیریت البرز با 134 درصد تحقق هدف درپایان شهریورماه 98 بالاترین درصد تحقق هدف ضمانت نامه دربین مدیریتهای درجه یک نوع الف وب را دارد.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در بخش فروش اقساطی مسکن مهر نیز افزود:

در پی برگزاری نشست‌های منظم و هفتگی با مسیولین اداره کل  راه و شهرسازی و شرکت عمران شهر جدید هشتگرد و از طرفی برنامه ریزی و تلاش مجدانه کارکنان صف و ستاد توانستیم رتبه اول بیشترین تعداد فروش اقساطی طرح مسکن مهر در مدیریتهای هم درجه ورتبه سوم کشور را با تعداد 3367 واحد فروش اقساطی مسکن مهر بدست آوریم. ایشان اعلام کرد مدیریت البرز در بخش طرح مسکن مهر از حیث کمترین NPL با 3.82 رتبه ی اول را بین مدیریتهای هم درجه  کسب نموده است.

وی بیان نمود: در پایان 6 ماهه اول سال 98 عملکرد مدیریت استان البرز دربخش قیمت تمام شده پول با 17.4 کمترین نرخ قیمت تمام شده پول را دربین مدیریتهای هم درجه در سطح کشور دارد و همچنین ازحیث سرانه مبلغ وصول نقدی نسبت به تعداد شعب دربین مدیریتهای هم درجه مدیریت البرز رتبه اول را کسب نموده است .

بلوچی نیز بیان کرد با برنامه ریزی های هدفمند که در برگزاریهای دوره های آموزشی درسال جدید انجام گردید مدیریت البرز دربین مدیریتهای هم درجه  بالاترین ضریب فراگیری دربین پرسنل مدیریت ازحیث شرکت در دورههای آموزشی در 6 ماه اول سال 98 بدست آورده به نحویکه هرنفر معادل 2.7 برابر در دوره ها شرکت نموده است .

آخرین بروزرسانی 1398/7/23