تازه های اخبار تازه های اخبار

نشست روسای شعب البرز

مدیر شعب استان البرز خواستار شد: هدف گذاری صحیح مولد فعالیت اثر بخش خواهد بود تسری برنامه ریزی در زندگی سازمانی، منجر به اثر بخشی فعالیتها و عزم راسخ بر استمرار آن می شود.
تسری برنامه ریزی در زندگی سازمانی، منجر به اثر بخشی فعالیتها و  عزم راسخ بر استمرار آن می شود.
به گزارش روابط عمومی مدیریت استان البرز محمد حسین جوادیان مدیر شعب البرز،در نشست کمیته بازاریابی که با حضور مسیولان مدیریت و جمعی از روسای شعب استان برگزار شد با اعلام اینکه مسیول شعبه خوب کسی است که به مسیولیتهایش آگاه باشد تصریح کرد :اساسی ترین وظیفه و تعریف اصلی فعالیت بانکی جذب منابع است و روسای شعب به عنوان رکن اصلی در تحقق این اهداف به شمار میروند.
وی امکانات موجود در بانک را به مهره های شطرنج تشبیه و تصریح کرد:روسای شعب به عنوان کارشناسان اقتصادی بانک باید در چینش مهره ها هوشمندانه عمل نمایند.
مدیر شعب البرز تحقق مقاصد سازمان را مولود احساس مسیولیت همه کارکنان دانست و گفت:کار سازمان یک کار تیمی است که در صورت حساس شدن همه اجزای آن میتوان به تحقق یک هدف واحد امیدوار بود بنابراین لازم است این حساسیت به تمامی رده های سازمانی انتقال یابد.
وی با اشاره به مزیت های رقابتی بانک به قابلیت نقد پذبری بالای اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن اشاره کردو تاکید کرد:هنوز بازارهای بالقوه فراوانی وجود دارند که مورد بازاریابی قرار نگرفته و از مزایای این حساب مطلع نیستند.
محمد حسین جوادیان ادامه داد:بازاریابی صرفا" وارد کردن مشتری به بانک نیست و استمرار فعالیت وی با بانک از اهم وظایف همه کارکنان خواهد بود ،وی حساسیت و اثر بخشی رفتارهای صحیح را به ویژه در خصوص مشتریان حسابجاری دانست و خواستار آسیب شناسی دقیق و ارایه راهکارهای اجرایی در خصوص منابع این حساب شد.
آخرین بروزرسانی 1394/5/4