جابجایی روسای شعب خلخال و کوثردر مدیریت اردبیل

جابجایی روسای شعب خلخال و کوثردر مدیریت اردبیل

با حضور آقای اکبر صفاری معاون مدیر شعب اردبیل و مسئولان دایره حراست، کنترل نظارت و منابع انسانی مدیریت اردبیل، آقایان محمد رضا جعفر اوغلی و عباس قنبری به ترتیب به ریاست شعب خلخال و کوثر منصوب شدند.

 با حضور  آقای اکبر صفاری معاون مدیر شعب اردبیل  و مسئولان دایره  حراست، کنترل نظارت و منابع انسانی مدیریت اردبیل، آقایان محمد رضا  جعفر اوغلی و عباس قنبری به ترتیب به ریاست شعب خلخال و کوثر منصوب شدند.

  در مراسم تودیع و معارفه (جابجایی )روسای شعب خلخال و کوثر  که در راستای گردش شغلی و غنی سازی منابع انسانی صورت گرفت معاون مدیر شعب اردبیل با اهداء هدایایی از زحمات همکاران یادشده در سمت قبلی تقدیر نمود و برای ایشان در  محل خدمت جدید آرزوی توفیق و سلامتی نمود.

آخرین بروزرسانی 1400/1/10