تازه های اخبار تازه های اخبار

برگزاری آزمون سنجش اطلاعات شغلی در مدیریت اردبیل

همزمان با سراسر کشور آزمون سنجش اطلاعات شغلی در سه سطح روسا و معاونين شعب، پايوران شعب و بانكداران صبح روز يكشنبه از طريق سامانه جامع آزمونهاي الكترونيكي بانك، در شعب 21گانه مدیریت اردبیل برگزار گردید.

همزمان با سراسر کشور  آزمون  سنجش اطلاعات شغلی  در سه سطح روسا و معاونين شعب، پايوران شعب و بانكداران صبح روز يكشنبه  از طريق سامانه جامع آزمونهاي الكترونيكي بانك، در شعب 21گانه مدیریت اردبیل  برگزار گردید.

ابوالفضل کوهی فرد مدیر شعب اردبیل  به همراه مسوول امور منابع انسانی مدیریت با حضور در شعبه بسیج اردبیل بر روند اجرای  آزمون نظارت نمود.

آخرین بروزرسانی 1400/1/10