مراسم بازنشستگی همکاردر استان آذربایجان شرقی

از خدمات 30 ساله علیرضا پوررضائی، کارشناس حقوقی مدیریت شعب استان آذربایجان شرقی تجلیل شد.

مراسم بازنشستگی همکاردر استان آذربایجان شرقی

در مراسمی که با حضور معاونین مدیریت شعب استان، روسای حوزه حراست، دوایر مدیریت و همکاران مدیریت در سالن همایش مدیریت شعب این استان برگزار شد از خدمات 30 ساله علیرضا پوررضائی تجلیل شد و هدایایی به رسم یادبود به وی اهداء گردید.
در مراسمی که با حضور معاونین مدیریت شعب استان، روسای حوزه حراست، دوایر مدیریت و همکاران مدیریت در سالن همایش مدیریت شعب این استان برگزار شد از خدمات 30 ساله علیرضا پوررضائی تجلیل شد و هدایایی به رسم یادبود به وی اهداء گردید.
آخرین بروزرسانی 1400/3/19