تازه های اخبار تازه های اخبار

عیادت از همکار

معاون مدیر شعب استان و عیادت همکار در بیمارستان

معاون مالی و فناوری مدیریت شعب استان به همراه هیاتی، از همکار بیمار بستری در بیمارستان عیادت کرد
معاون مالی و فناوری مدیریت شعب استان آذربایجان شرقی به همراه هیاتی از همکاران مدیریت، از همکار بازنشسته، آقای داود رشید مهدی زاده معاون سابق مدیریت شعب این استان، که در بیمارستان شمس تبریز بستری شده بود عیادت کرده و از وی و خانواده اش دلجویی نمود.
آخرین بروزرسانی 1394/5/5