تازه های اخبار تازه های اخبار

اعطای درجه

درجه پرسنل انتظامات اعطای شد.

نشست مسیولین حراست وپرسنل انتظامات مدیریت شعب استان آذربایجان شرقی با معاون اجرایی مدیریت شعب استان

 دراین نشست که با قرایت آیاتی ازکلام الله مجید آغاز شد، یونس بایندررییس حوزه حراست مدیریت شعب استان، ضمن خیرمقدم گویی، ازحضور معاون اجرایی مدیریت شعب استان وپرسنل انتظامات درجلسه تشکرو قدردانی کرد وبا ابراز رضایت از عملکرد پرسنل انتظامات، به بیان عملکرد این حوزه، ازجمله تعداد مراجعه به شعب برای پول رسانی وحفاظت از شعب درحال تعمیر توسط پرسنل انتظامات ، پرداخت .
درادامه این نشست محبوب قرصی معاون اجرایی مدیریت شعب استان نیز طی سخنانی ضمن تسلیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) از نگهبانان به عنوان مظهر امنیت و نماینده ای شایسته برای معرفی بانک به مشتریان یاد کرد و برلزوم حمایت از همدیگر وهمدلی دربین پرسنل انتظامات تاکید کرد.
درحاشیه این نشست از زحمات احمد معروف به جهت تغییر پست سازمانی تقدیر به عمل آمد وهدایایی به رسم یادبود به وی اعطای گردید.
همچنین به محمد آقازاده، درجه سر نگهبانی و یوسف سفیدانی و رضا محمدی، درجه ارشد نگهبانی، اعطای شد.
درپایان این نشست از محمد آقازاده، یوسف قدیمی وحسن امیری که در تیراندازی شش ماهه اول به ترتیب حایز مقام های اول تا سوم شده بودند، با اهدای هدایایی تجلیل به عمل آمد

 

آخرین بروزرسانی 1394/5/5