تازه های اخبار تازه های اخبار

دیدار با مسیولین انتظامی استان

دیدارمعاون اجرایی مدیریت شعب بانک مسکن استان آذربایجان شرقی ورییس حوزه حراست مدیریت شعب استان با فرماندهی نیروی انتظامی استان

باهدف ارتقای سطح تعامل وتوسعه همکاری با مجموعه انتظامی استان، نشستی با حضور معاون اجرایی ورییس حوزه حراست مدیریت شعب استان وسردار حسنخانی، فرمانده انتظامی استان آذربایجان شرقی برگزار شد.
دراین نشست محبوب قرصی معاون اجرایی مدیریت شعب استان از زحمات فرمانده انتظامی و نیروهای تحت امر وی به علت تلاش های شبانه روزی درراستای تامین امنیت استان، قدردانی نمود.
همچنین یونس بایندر رییس حوزه حراست مدیریت نیزدرخصوص اقدامات انجام گرفته وارتقای کیفیت ومدت نگهداری تصاویر دوربین های مداربسته گزارشی را ارایه نمود واز نیروی انتظامی ، به خاطر همکاری باشبکه بانکی درحوزه های مختلف ، تشکر وقدردانی نمود.
درادامه این نشست سردار حسنخانی فرمانده نیروی انتظامی استان ضمن ابراز رضایت از وضعیت اقدامات حفاظتی انجام شده دربانک مسکن گفت : بانک مسکن درخصوص اقدامات حفاظتی دربین تمام بانکها پیشروبوده وازمنظر پلیس بهتراز سایربانکها عمل نموده است ودراین زمینه الگویی برای سایر بانکها وموسسات مالی دیگر دراستان
می باشد.
حسنخانی ضمن ابراز اینکه درکلان شهرها، ترافیک، تعدادجمعیت و مسافت عوامل بازدارنده ای برای امنیت
می باشند. خاطرنشان کرد: برای اینکه بتوانیم ازراه دور تمام نقاط شهر راکنترل وامنیت رابرقرار کنیم باید از فناوری های روز بهره جسته واستفاده نماییم.
آخرین بروزرسانی 1394/5/5