تازه های اخبار تازه های اخبار

جلسه بازاریابی ، جذب منابع و وصول مطالبات

جلسه ای با حضور مدیر شعب استان ، معاون اجرایی مدیریت و تعدادی از روسای دوایر مدیریت و روسای 8 شعبه از شعب شهر تبریز به منظور بررسی مفاد صورتجلسات قبلی وصول مطالبات معوق ، جذب منابع و بانکداری الکترونیک و بررسی میزان عملکرد و تحقق اهداف تعیین شده در مباحث مذکور ، در محل مدیریت شعب استان تشکیل شد.
در ابتدای جلسه بعد از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید ، محمد حسین جوادیان مدیر شعب استان طی سخنانی ازشعب موفق حاضر در جلسه ازجمله شعبه سه راهی ارتش، بارشد32 درصدی و شعبه فجر تبریز، بارشد 17 درصدی و از عملکرد تمامی شعب حاضر درجلسه که در حساب جاری عملکرد خوبی را طی اردیبهشت ماه داشتند تشکر و قدردانی نمود.
وی علت افزایش صعودی حساب جاری را در شعب موفق منوط به افتتاح این حساب به تعداد زیاد برای مشتریان عنوان ساخت و افزود: شعبی که می خواهند در حساب جاری رشد مناسبی را داشته باشند باید نسبت به افتتاح این حساب برای افراد زیادی از مشتریان اقدام نمایند.
جوادیان از پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات مسکن از طرف بانک مسکن خبر داد و گفت: اگر افزایش سقف تسهیلات به تصویب رسد، بازار مسکن رونق خواهد گرفت و خرید و فروش اوراق نیز افزایش خواهد یافت درنتیجه قیمت این اوراق روند صعودی پیدا خواهد کرد. لذا همکاران باید این فرصت راغنیمت شمرده و منابع خوبی را باافتتاح حساب سپرده ممتاز، برای بانک جذب نمایند.
وی بازدهی شش الی هفت درصدی اوراق را در حساب سپرده ممتاز یک مزیت خوب در بین سایر رقبا برای بانک عنوان کرد و ادامه داد: همکاران هنگام تحویل اوراق به مشتریان با تشریح این بازدهی، می توانند گام های خوبی را برای جذب منابع بیشتر بردارند.
مدیر شعب استان ادامه داد: اکثر مشتریان برای خود سبدی از بانک ها را انتخاب نموده اند و درهر کدام از بانک ها مبالغی را سپرده گذاری کرده اند و اگر مزایای حساب سپرده ممتاز برای آنها خوب تشریح شودیقینا مبالغ موجود در بانک های دیگر به بانک مسکن سرازیر خواهند شد. بنابراین هنر تبلیغ همکاران دراین برهه زمانی برای بانک نقش حیاتی خواهد داشت .
جوادیان نتیجه گرفتن شعب برای جذب منابع بیشتر را منوط به تبلیغ سپرده حساب ممتاز توسط تمامی همکاران و صدور ضمانت نامه دانست و اظهار امید واری کرد که در ماه های آینده شاهد رشد صعودی شعب و مدیریت باشیم.
آخرین بروزرسانی 1394/5/5