تازه های اخبار تازه های اخبار

گروه بازاریابی بانک مسکن مدیریت شعب استان آذربایجان شرقی میهمان شهرک صنعتی سلیمی تبریز بود.

گروه بازاریابی مدیریت شعب این استان متشکل از معاون مالی و فناوری مدیریت شعب استان، کارشناس بازاریابی مدیریت شعب استان و رییس دایره ارزی شعبه مرکزی تبریز، باحضور در شهرک صنعتی سلیمی تبریز، درجلسه مجمع عمومی سالانه این شهرک شرکت نمودند.
دراین جلسه امیر رنجبریان معاون مالی و فناوری مدیریت، به سوالات برخی از کارخانه داران، در حوزه های ارزی و ریالی و فناوری پاسخ های مبسوطی را ارایه نمود.
همچنین امیر فرشباف در خصوص خدمات فعلی ارزی بانک مسکن به ایراد سخن پرداخته و ضمن تشریح خدمات ارزی بانک مسکن، به سوالات حاضرین پاسخ داد.
لازم به یادآوری است شهرک صنعتی سلیمی قطب اقتصادی منطقه بوده و دارای شرکت های تولیدی بزرگ از قبیل شیرین عسل، مهر اصل، و آرتا و ... می باشد.
گفتنی است، شرکت کنندگان دراین جلسه ازحضور تیم بازاریابی بانک مسکن، استقبال نموده و خواستار پیوند رابطه ای هدفمند بانک مسکن با این شهرک شدند.
آخرین بروزرسانی 1394/5/5