تازه های اخبار تازه های اخبار

سفردو روزه عضو هیات عامل بانک و معاون طرح و برنامه، به مدیریت شعب استان آذربایجان شرقی

سفردو روزه عضو هیات عامل بانک و معاون طرح و برنامه، به مدیریت شعب استان آذربایجان شرقی

محمد حسن مرادی عضو هیات عامل بانک و معاون طرح و برنامه مدیر عامل، به همراه فریبرز راحتی رئیس اداره کل برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد طی سفری دو روزه به استان آذربایجان شرقی، از شعب صوفیان، مرکزی مرند، امام خمینی(ره) مرند، هادی شهر، آزادی تبریز و مرکزی تبریز بازدید به عمل آورد.
در این بازدید محمد حسن مرادی طی صحبت با تک تک همکاران شعب، ضمن شنیدن نظرات، پیشنهادات و انتقادات همکاران شعب مذکور، وصول مطالبات را یکی از اولویت ها و سیاست های مهم بانک عنوان نمود و گفت هر منطقه با توجه به بافت فرهنگی خود سیاست های وصول مطالبات خاصی را می طلبد که همکاران با شناسایی روش های مناسب با توجه به آن اصول باید نسبت به وصول اقساط معوقه اقدام نمایند. وی ادامه داد بر این اساس است که امتیاز وصول مطالبات معوق در ارزیابی عملکرد شعب، بیشتر از جذب منابع لحاظ شده است. عضو هیات عامل بانک، در بخش دیگر سخنان خود، تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد شعب در بانک مسکن را بر اساس تحقق اهداف دانست و ادامه داد شاخص های ارزیابی عملکرد در بانک بر اساس تحقق اهداف تعریف شده اند و در حالت کلی شاخص هایی برای بانک با ارزش و مهم است که بتواند اهداف معینه را محقق سازند. مرادی همچنین توزیع درجه بندی شعب، در بانک مسکن را در سال های اخیر نرمال ارزیابی نمود و ادامه داد با توجه به بررسی های به عمل آمده در سال های گذشته، توزیع درجه بندی شعب به صورت نرمال صورت گرفته و به تعداد شعب کاهشی، افزایشی هم وجود داشته است و این مسئله به این دلیل بوده که درجه بندی شعب بر اساس معیارهای شبکه بانکی سنجیده شده است که در همین راستا اعمال برخی اقدامات اصلاحی در بدنه بانک را در آینده خواهیم داشت. فریبرز راحتی هم طی صحبت هایی ضمن اعلام بالا بودن ضریب شاخص مطالبات نسبت به شاخص جذب منابع، در ارزیابی عملکرد شعب، از استقبال اداره کل ارزیابی عملکرد از نظرات و پیشنهادات همکاران در این زمینه خبر داد و گفت: بر اساس پیشنهادات همکاران، همه ساله مدل های متفاوتی را در تهیه هدف گذاری و شاخص های ارزیابی عملکرد بکار برده ایم و با اعمال برخی اقدامات از جمله تغییر امتیاز شاخص ها و جابجایی آنها و گاهی هم تغییر برخی ترکیب ها، سعی بر آن شده که معیارهای خوبی را تعریف نمائیم و با لحاظ قرار دادن همه جوانب نظرات همکاران و بررسی آنها، اقدامات اجرائی بهتری را در جهت گام به جلو برداریم. لازم به ذکر است که محمد حسن مرادی عضو هیات عامل بانک و معاون طرح و برنامه مدیر عامل و فریبرز راحتی رئیس اداره کل برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد، با تشکیل جلسات جداگانه ای با معاونین مدیریت شعب استان و دوایر مربوطه، ضمن استماع نکته نظرات همکاران نسبت به جمع آوری پیشنهادات مربوطه در بخش های مختلف، اقدام نمودند.
آخرین بروزرسانی 1399/12/2