منشور اخلاقی اداره کل آموزش منشور اخلاقی اداره کل آموزش

 

 

منشور اخلاقی اداره کل آموزش

 

 

ما کارکنان اداره کل آموزش با توکل به خدای متعال و سرلوحه قرار دادن مبانی اسلامی و فرهنگ ایرانی و تبعیت از آیات و احادیث شریف معتقدیم که پایبندی به ارزش­های ذیل چراغ راه ما در تحقق تعالی فردی و اهداف سازمانی خواهد بود:

 

 • ما معتقدیم که هدف غایی آموزش استقرار نظام و سازمان یادگیرنده است، لذا تمام توان و تلاش خود را صرف استقرار سازمان یادگیرنده می نماییم .
 • رعایت نظم، آراستگی، وقت شناسی، مسیولیت پذیری وحاکمیت وجدان کاری.
 • رفتار شایسته و رعایت ادب، احترام و نزاکت با دیگران
 • رعایت عدالت و انصاف در ارایه خدمات و فرصت ها و پرهیز از هرگونه تبعیض
 • تعهد و پایبندی به صداقت، راست کرداری و امانت داری
 • احترام به عقاید و ارزشهای انسانی دیگران
 • اعتقاد به مشارکت در انجام امور محوله
 • تلاش ما کسب جایگاهی است که میان آرمانها و عملکرد ما فاصله ای نباشد.
 • هدف ما این است که با شناسایی دقیق نیاز ها ی سازمان و انتظارات همکاران، خدمات آموزشی را فراتر از انتظارات ارایه کنیم
 • ما به ارزش آفرینی مستمر و هم افزایی حاصل از تفکر جمعی ایمان داشته و معتقدیم که اثربخشی آموزشی بدون فعالیت گروهی امکان پذیر نیست
 • تلاش مستمر ما این است که ارتقای سطح عملکرد آموزش را همگام  با رعایت اصل صرفه جویی پیگیری کنیم .
 • ما هرگونه پیشنهاد و انتقاد و اظهار نظر همکاران  را ارج نهاده و آن را فرصتی یگانه برای رشد  و ارتقای فردی و سازمانی خود می دانیم .
 • تلاش مستمر ما این است که ارتقایسطح عملکرد آموزش را همگام  با رعایت اصل صرفه جویی پیگیری کنیم
 • ما به تعلقات سازمانی متعهد بوده و با سرلوحه قراردادن قانون و مقررات تلاش می کنیم تا مسیولیت و اختیارات اداری خود را در جهت منافع سازمان به بهترین شکل به کار بندیم .