پاک دستی همکاران مرهون آموزه های بازنشستگان است

پاک دستی همکاران مرهون آموزه های بازنشستگان است

جلسه ای صمیمانه در راستای تجلیل از بازنشستگان در مدیریت شعب استان فارس برگزار گردید.

مجید امیری مدیر شعب استان فارس با بیان این مطلب که خدمت به انجام میرسد اما خاطرات همیشه در یاد مینماید.نامه ها بایگانی میشوند اما امضاها رنگ نمی بازند.ماموریت تمام میشود اما محبوبیت تداوم می یابد .دیروز به تاریخ می پیوندد اما فردا در تقویمی تازه ثبت میشود.تندیس ها و لوح ها از دیوارها برداشته میشوند اما تجربه ها سرلوحه ی آیندگان را می سازند. همکاری ها پایان می یابد اما دوستی ها پایدار می مانند.

وی با بیان این موضوع که بانک مسکن در شبکه بانکی کشور دارای کم ترین میزان تخلف می باشد، افزود :همکاران بانک مسکن به پاک دستی مشهورند و این موضوع ارث مقدسی است که از پیشکسوتان و  بازنشستگان به ما رسیده است .

وی با خاطر نشان نمودن درسهایی که پیشکسوتان بانک در راه خدمت به مردم به سایر همکاران آموخته اند ، گفت : مایه افتخار و مسرت است که فرهنگ اخلاق محوری و خدمت به هموطنان به صورت نسل به نسل در بانک مسکن جریان دارد و این موضوع به صورت واضح در مدیریت فارس نهادینه شده است.

در ادامه جلسه ، حسین عیسایی ، احمد علی جوادی نیا ، محمد هادی فروزانی و محمد کاظم هاشم پور به بیان خاطرات شیرین سال های خدمت و شور ، شوق و روابط دوستانه در دوران زمان  پرداختند .

در پایان جلسه به پاس زحمات و تلاش های چندین ساله و به رسم یاد بود به همکاران بازنشسته لوح و هدایا تقدیم گردید و از همکار بازنشسته حسین عیسایی که از اساتید برجسته خوشنویسی شیراز می باشد تقدیر بعمل آمد.

آخرین بروزرسانی 1399/6/6