سمینار معاونین شعب با حضور مدیر شعب استان فارس ، معاونین ، روسای حوزه های ناظر و رییس محترم حوزه حراست و سایر همکاران برگزار گردید.

سمینار معاونین شعب استان فارس برگزار شد

سمینار معاونین شعب با حضور مدیر شعب استان فارس ، معاونین ، روسای حوزه های ناظر و رییس محترم حوزه حراست و سایر همکاران برگزار گردید.

علمداری مدیر شعب استان فارس ضمن خیرمقدم به حاضرین وضعیت کلی مدیریت را مورد بحث قرار داد و گفت : بانک مسکن در استان فارس طبق آمار بانک مرکزی موفق به کسب مقام دوم در بین سایر بانکهای استان از لحاظ سهم بازار گردیده است.

وی با اشاره به منضبط بودن بانک مسکن در سال جاری با توجه به اینکه اضافه برداشتی از بانک مرکزی نداشته ایم. تداوم این موضوع بستگی به جذب منابع دارد و همکاران بایستی به فعالیت در دو راهکار سپرده و وصول مطالبات اهتمام بیشتری بورزند. وی گفت : ما بایستی مشتریان را به منظم بودن در پرداخت اقساط بخصوص در وصول مطالبات فروش اقساطی طرح مهر سوق دهیم در این صورت قطعاً در جذب منابع ارزان قیمت موفق عمل خواهیم کرد.

علمداری به این نکته اشاره کرد که بانک مسکن با پرداخت 21 درصد از تسهیلات واگذاری کل بانکهای کشور بیش از 5/1 از کل تسهیلات کشور را به تنهایی پرداخت نموده است

در ادامه علمداری با بیان اینکه معاونین ،مدیریت داخلی شعبه را بعهده دارند بنابراین، نظارت بر همکاران شعب، و تسهیل نمودن ارتباط بین مشتریان و همکاران، از مهمترین وظیفه معاونین برشمرد وی افزود : که معاونین در موفقیت و عدم موفقیت شعبه نقش بسزایی دارند .

در ادامه علامه زاده رییس حوزه ناظر شمال استان با تاکید بر تکریم ارباب رجوع از همکاران خواست در بحث تکریم ارباب رجوع اهتمام بیشتری داشته باشند و تا آنجایی که در توانشان است مشتریان را رازی نگه دارند که این مهم باعث پیشرفت بانک میگردد .

پس از آن ده بزرگی رییس حوزه ناظر جنوب بر جذب منابع صفر درصدی از جمله افتتاح حساب جاری با کارت اشاره نمود و خاطر نشان کرد که یکی از دلایل پیشرفت افتتاح حساب های کم هزینه برای بانک می باشد و به وصول مطالبات اشاره نمود و همکاران را تشویق به صدور اجراییه و پیگیری مستمر جهت وصول مطالبات کرد وی همچنین به این نکته اشاره کرد که بانک در شرایط مطلوبی قرار دارد و بایستی ما به خود باوری برسیم تا با تلاش های خودمان به موفقیت برسیم .

آخرین بروزرسانی 1394/4/23