تازه های اخبار تازه های اخبار

شعبه رحمت شیراز که طی اغتشاشات سال گذشته تخریب شده بود پس از 4 ماه به طور کامل بازسازی و شروع به کار کرد.

مدیریت فارس پیشتاز بازسازی شعب در استان

شعبه رحمت شیراز که طی اغتشاشات سال گذشته تخریب شده بود پس از 4 ماه به طور کامل بازسازی و شروع به کار کرد.

سید فرشید موسوی معاون فناوری اطلاعات مدیریت شعب استان فارس با بیان این مطلب که تلاش و تحمل همکاران در خصوص ارایه خدمات به مشتریان طی مدت بازسازی شعبه بسیار ستودنی می باشد دلیل  ارتقای درجه شعبه را در گرو فداکاری همکاران دانست.

موسوی خطاب به کارکنان شعبه رحمت شیراز گفت : با توجه به اینکه امکانات شعبه به روز شده انتظار می رود که شعبه بتواند در حوزه های مختلف مانند جذب منابع ، خدمات الکترونیک و وصول مطالبات پیشرفت چشمگیری داشته باشد.

رضا ده بزرگی معاون اجرایی مدیریت شعب استان فارس هدف اصلی بازسازی شعبه رحمت را احترام به ارباب رجوع و همکاران و ایجاد فضایی مناسب و در شان و منزلت ایشان دانست.

وی بازسازی این شعبه به سبکی نوین و متمایز را برای رقابت با سایر بانک های منطقه بسیار با اهمیت قلم داد نمود.

ده بزرگی ابراز امیدواری کرد ، شروع به کار مجدد شعبه رحمت می تواند فصلی جدید در زمینه بازاریابی منطقه ای و حضور مراجعه کنندگان برای اخذ تسهیلات را به ارمغان بیاورد.

ضیای الدین شاکر معاون اداری ، پشتیبانی مدیریت شعب استان فارس ارتقای و افزایش تعداد پرسنل را به کارکنان شعبه رحمت تبریک گفت و تاکید نمود : این شرایط به وجود آمده و هزینه های انجام شده می بایست با تحقق اهداف جبران شود.

وی نکته مهم در خصوص شعبه رحمت شیراز را پیشتاز بودن مدیریت فارس برای بازسازی این شعبه نسبت به سایر بانک های آسیب دیده در بلوار رحمت شیراز برشمرد.

علی همت رییس دایره فنی و ارزیابی مدیریت فارس در خصوص اجرای این پروژه توضیح داد : بازسازی شعبه رحمت شیراز با تلاش بی وقفه به مدت 4 ماه طول کشید و در انجام آن از مصالح پایدار و جدید بر اساس شرایط  اقلیمی شهر شیراز استفاده شد. همچنین استفاده از درب های جدید رول آپ می تواند از رسیدن هر گونه آسیب جلوگیری نماید.

آخرین بروزرسانی 1399/6/6