تازه های اخبار تازه های اخبار

تسهیلات جدید برای رونق بخش مسکن

مدیر امور شعب بانک مسکن استان فارس، از پیش بینی تسهیلات جدید و بهبود شرایط تسهیلات صندوق یکم، افزایش سقف تسهیلات صندوق مسکن جوانان، تمدید زمان تقسیط تسهیلات مسکن مهر، گسترش طرح تضمین معاملات و .. به عنوان اقدامات انگیزیشی در راستای رونق صنعت ساختمان و فراهم شدن امکانی برای خانه دار شدن شهروندان، خبر داد.

مجید امیری پنجشنبه ۲۳ مرداد در یک کنفرانس خبری، با اشاره به افزایش حداکثر عمر ساختمانها در موضوع پرداخت تسهیلات صندوق یکم، گفت: براساس دستورالعمل جدید عمر ساختمانهای مورد قبول بانک در موضوع تسهیلات صندوق مسکن یکم از ۱۵ به ۲۰ سال افزایش یافته و این عامل مهمی در ترغیب متقاضیان این نوع تسهیلات برای خرید مسکن است.

 

وی در خصوص شرایط جدید تضمین معاملات، گفت: این طرح که حدود ۶ سال قبل رونمایی شد، برای متقاضیانی بود که قصد پرداخت بخشی از هزینه خرید ملک به شکل اقساط را داشتند و فروشنده در قبال آن تقاضای تضمین می کرد.

 

امیری ادامه داد: قبل از این بانک مسکن تا ۱۵۰ میلیون تومان تضمین معاملات را انجام می داد، آنهم تنها برای ساختمانهای نوساز دست اول، اما در دستورالعمل جدید، سقف تسهیلات به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافته و از آن مهمتر، شرط نوساز و دست اول بودن هم برداشته شده است.

 

وی با بیان اینکه بانک در ازای تضمین معاملات، نیم درصد کارمزد از خریدار دریافت و پرداخت اقساط را به فروشنده تضمین می کند؛ خریدار نیز باید اقساط را در یک بازه زمانی ۵ ساله با اضافه شدن نیم درصد کارمزد به بانک بپردازد.

 

امیری گفت: با این حساب، علاوه بر تسهیلات خرید مسکن، خریداران می توانند از امکان طرح تضمین معاملات هم بهره مند شوند. این اقدام منافع مالی برای بانک در پی ندارد و تنها یک اقدام تسهیلگرانه برای رونق بازار مسکن و صنعت ساختمان محسوب می شود.

 

صندوق یکم حقوقی

 

مدیر امور شعب بانک مسکن استان فارس در ادامه از رونمایی صندوق یکم حقوقی نیز خبر داد و گفت: سازندگان حرفهای این امکان را خواهند داشت که به ازای تعداد واحدهای ساخته شده، حساب صندوق یکم را نزد بانک باز کنند و از تسهیلات ۸ یا ۶ درصدی متناسب با محل قرار گرفتن پروژه، بهره مند شوند. قبل از این چنین امکانی برای سازندگان حرفه ای که در بافت فرسوده اقدام به ساخت می کردند، فراهم شده بود و اکنون به تمام نقاط شهر تعمیم یافته است.

 

اقدام ملی مسکن

 

امیری با اشاره به اجرایی شدن طرح اقدام ملی مسکن در سراسر کشور و استان فارس، گفت: کسانیکه در این طرح ثبت نام و پیامک گشایش حساب دریافت کردهاند، می توانند در اسرع وقت با مراجعه به یکی از شعب بانک مسکن، به میزان ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان افتتاح حساب داشته باشند. البته تاکنون در استان فارس متقاضیان ۷۳۲ میلیارد ریال افتتاح حساب داشتهاند.

 

او با یادآوری اینکه دارندگان حساب صندوق یکم امکان بهره مندی از امتیازات این صندوق را در طرح اقدام ملی مسکن خواهند داشت، گفت: در این طرح بابت ساخت به متقاضیان تا ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات تعلق می گیرد، نرخ تعیین شده همان ۱۸ درصد است اگرچه احتمال کاهش این نرخ و پرداخت سوبسید از سوی دولت هم وجود دارد.

 

متقاضیان مسکن مهر در تقسط تسهیلات تعجیل کنند

 

مدیر امور شعب بانک مسکن استان فارس با یادآوری اینکه هنوز هم ۷۱۴۸ واحد مسکن مهر تحت پوشش این بانک در فارس، باقیمانده و به متقاضیان تحویل نشده است، گفت: برای ۵۱۸۱ واحدی که پیشرفت فیزیکی آنها ۸۰ درصد و بیشتر بوده یا پروژههایی که به بهره برداری رسیده است، امکان تقسیط تسهیلات یارانهای و افزایش سقف تسهیلات از ۳۰ به ۴۵ میلیون تومان، براساس ضوابط قانونی، وجود دارد.

 

امیری خاطرنشان کرد که با توجه به تصمیم دولت، امکان حفظ یارانه تسهیلات برای پروژههایی که کمتر از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، وجود نخواهد داشت.

 

او در خصوص افزایش ۱۵ میلیون تومانی سقف تسهیلات مسکن مهر، توضیح داد: این امکان برای واحدهایی که بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در صورت وجود هزینه باقیمانده، وجود دارد که سقف تسهیلات از ۳۰ میلیون به ۴۵ میلیون تومان افزایش یابد.

 

افزایش تسهیلات نوسازی بافت فرسوده

 

مدیر امور شعب بانک مسکن استان فارس، افزایش تسهیلات نوسازی و بازسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری را گامی برای احیای این محدودهی شهری دانست و گفت:  افزایش این تسهیلات میتواند بخشی عمدهای از دغدغه متقاضیان ساخت و ساز در این بافت را کاهش دهد. بر این اساس، شخصی سازها تا سقف ۸۰ میلیون تومان، سازندگان حرفه ای تا سقف ۱۸۰ میلیون و سازندگان حرفه ای که از فناوری نوین در ساخت و ساز استفاده میکنند تا سقف ۲۳۰ میلیون تومان به ازای هر واحد تسهیلات ساخت دریافت خواهند کرد.

 

وی ادامه داد: نرخ سود این تسهیلات از محل قرارداد عاملیت که با راه و شهرسازی و ستاد بازآفرینی شهری منعقد شده ۹ درصد، از محل بدون سپرده ۱۸ و از محل اوراق ۱۶ درصد است.

 

امیری گفت: در شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر جمعیت هم رقم تسهیلات مذکور برای شخصی سازها ۶۰ میلیون تومان، برای سازندگان حرفه ای ۱۴۰ میلیون تومان و برای سازندگان حرفهای که از فناورینوین استفاده میکنند نیز تا سقف ۱۸۰ میلیون تومان خواهد بود؛ سود این تسهیلات نیز از محل حساب مسکن صندوق یکم ۶ درصد، از محل عاملیت ۹ درصد و از محل اوراق ۱۶ درصد خواهد بود.

 

مدیر امور شعب بانک مسکن فارس همچنین گفت: متقاضیان حساب صندوق مسکن یکم چنانچه قبلا نیز تسهیلات مسکن دریافت کرده باشند و فرم جیم آنها قرمز باشد در صورتی که بخواهد در بافت فرسوده اقدام به خرید مسکن با نرخ ۸ درصد کنند، این محدودیت برای آنها برداشته خواهد شد و قرمز بودن فرم جیم آنها مانعی برای دریافت این تسهیلات نخواهد بود.

 

وی افزود: افراد میتوانند به شکل انفرادی با سپردهگذاری ۳۰ میلیون تومان و یا به شکل ۲ نفره (یک زوج) هر یک جداگانه سپردهگذاری ۳۰ میلیون تومان یک ساله، تا سقف ۸۰ یا ۱۲۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن با نرخ هشت درصد و در بافت فرسوده با نرخ سود  ۶ درصد دریافت کنند.

 

افزایش تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم

 

مدیر امور شعب بانک مسکن استان فارس، با اشاره به افزایش تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق گفت: از حدود ۲ هفته قبل با مجوز بانک مرکزی مبلغ تسهیلات از محل اوراق در کلانشهر شیراز به شکل انفرادی از ۵۰ به ۸۰ میلیون تومان و زوجین از ۱۰۰ به ۱۶۰ میلیون تومان افزایش یافت و مبلغ وام تعمیرات مسکن نیز از ۲۰ میلیون به ۴۰ میلیون افزایش پیدا کرد.

 

امیری با بیان اینکه در سایر شهرها نیز رقم این تسهیلات به شکل انفرادی ۶۰ میلیون تومان و زوجین ۱۲۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۱۲ ساله است، گفت: نرخ سود این تسهیلات نیز در بافت فرسوده ۱۶ درصد و در سایر مناطق شهری ۱۷ و نیم درصد است.

 

وی همچنین گفت: بانک مسکن برای خروج مسکن از رکود به متقاضیانی که قبلا از هر نوع تسهیلات خرید مسکن دریافت کردهاند، منوط به اینکه ۲ سال از دریافت تسهیلات قبلی گذشته باشد برای خرید ملک جدید مجددا تسهیلات پرداخت خواهد کرد.

 

افزایش سقف تسهیلات حساب صندوق مسکن جوانان

 

وی، با اشاره به افزایش سقف تسهیلات حساب صندوق مسکن جوانان گفت: در این مورد امکان سپردهگذاری به شکل یکجا، ماهانه و سالانه وجود دارد که سقف تسهیلات برای مدت زمان ۱۵ سال سپردهگذاری و افتتاح حساب در سال ۹۸ در شیراز ۲۱۰ میلیون تومان و در شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۱۸۴ میلیون تومان در نظر گرفته شده است و چنانچه دوره سپردهگذاری از ۱۵ سال به ۲۰ سال برسد سقف تسهیلات نیز در شیراز به ۲۵۲ میلیون تومان و شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر جمعیت به ۲۲۰ میلیون تومان با نرخ سود ۹ درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله افزایش مییابد.

 

حساب ۲ و یک

 

امیری گفت: بانک مسکن با هدف پرداخت تسهیلات، به آن دسته از سپردهگذارانی که نسب به افتتاح حساب ۲ و ۱ اقدام کنند، به میزان ۸۵ درصد مبلغ سپرده، بلافاصله تسهیلات با سود یک درصد و بازپرداخت سه ساله پرداخت خواهد کرد و به سپردهگذاری آنها نیز ۲ درصد سود خواهد داد.

 

پرداخت ۸۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط بانک مسکن

 

مدیر امور شعب بانک مسکن فارس، با اشاره منابع ۶۲ هزار میلیارد ریالی این بانک در استان گفت: این در حالی است که این بانک تاکنون یک ۱.۴ برابر منابع یعنی ۸۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده است.

 

وی افزود: بانک مسکن در استان فارس در سال جاری در بخش مسکن حدود ۳ هزار و ۹۵۵ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده است.

 

امیری، با اشاره به تعهد بانک مسکن مبنی بر تامین و پرداخت ۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای تکمیل پروژه آزادراه شیراز اصفهان گفت: امسال یک هزار میلیارد ریال از این تسهیلات پرداخت خواهد شد.

آخرین بروزرسانی 1399/6/6