تازه های اخبار تازه های اخبار

مدیریت شعب استان فارس خبر داد :

دیدار و حضور صمیمی مدیر شعب استان فارس در همایش پیاده روی بازنشستگان فارس

همایش پیاده روی بازنشستگان بانک مسکن فارس با حضور مدیر شعب استان فارس ، معاون اجرایی مدیریت ، رییس حوزه حراست و رییس کانون بازنشستگان و دیگر همکاران بازنشسته برگزار گردید.
علمداری در این دیدار صمیمی جویای احوال بازنشستگان شد و نسبت به مطالبات آنان با روی خوش استقبال نمود که باعث دلگرمی همکاران بازنشسته گردید.
در این همایش مجلل همکار بازنشسته و رییس کانون بازنشستگان بانک مسکن فارس با ابراز خرسندی و تقدیر از حضور مدیر شعب استان فارس متقاضی برگزاری مجدد چنین همایش هایی با حضور مدیر شعب و سایر همکاران گردید.
مجلل خاطرنشان کرد این گونه برنامه های فرهنگی و اجتماعی باعث خوشحالی و دلگرمی همکاران بازنشسته می گردد و با عنایات علمداری مدیر شعب استان فارس ما در این عرصه ثابت قدم تر از پیش خواهیم بود./ف
آخرین بروزرسانی 1394/11/26