همایش آموزشی مهارتهای زندگی با رویکرد عفاف و حجاب

همایش آموزشی مهارتهای زندگی با رویکرد عفاف و حجاب در مدیریت گیلان برگزار شد.

همایش آموزشی مهارتهای زندگی با رویکرد عفاف و حجاب

مدیر شعب استان گیلان در همایش آموزشی مهارتهای زندگی با رویکرد عفاف و حجاب که همزمان با روز ملی عفاف و حجاب و با شرکت همکاران زن این مدیریت و در محل سالن اجنماعات مدیریت گیلان برگزار شد با قرایت آیاتی از قران کریم در خصوص شایستگی های زنان از نظر اسلام اظهارداشت: زن مایه آرامش و نشانه ی قدرت خداوند و از معجزات آفرینش خالق یکتاست .

 

مدیر شعب استان گیلان در همایش آموزشی مهارتهای زندگی با رویکرد عفاف و حجاب که همزمان با روز ملی عفاف و حجاب و با شرکت همکاران زن این مدیریت و در محل سالن اجنماعات مدیریت گیلان برگزار شد با قرایت آیاتی از قران کریم در خصوص شایستگی های زنان از نظر اسلام اظهارداشت: زن مایه آرامش و نشانه ی قدرت خداوند و از معجزات آفرینش خالق یکتاست .

 

حسن نوروزی افزود: زن و مرد از منظر قران و اسلام فارغ از تفاوتهای روحی و جسمی در خلقتشان جز با تقوای الهی بر یکدیگر برتری نمی یابند و جزای اعمال زن و مرد نیز یکسان است .

 

وی با اشاره به فرمان خدا به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در خصوص امر به زنان مسلمان و مومن بر رعایت حجاب به عنوان الزامات حضور در اجتماع و عفت و پاکدامنی خاطرنشان کرد: در سایه حکومت اسلامی در کشور ما زمینه فعالیت در همه زمینه ها برای زنان فراهم شده که نشان از ارزش و اهمیتی است که درچارچوب دین برای زنان قایل است و از طرفی استحکام بنیاد خانواده بعنوان مهمترین رکن جامعه و تعالی یافتن جامعه نیز در این چارچوب از سوی خداوند تضمین گردیده است.

 

در  این نشست آموزشی خانم دکتر مهدوی - مدرس حوزه و دانشگاه -با اشاره به تفاسیر آیات قرآن کریم  و روایات ایمه اطهار؛ حفظ عفت و حجاب را محافظت ازهویت زیبای انسانی نامید و با اشاره به وجود روابط اجتماعی بر زندگی انسانها تاکید کرد : از آنجا که انسان موجودی اجتماعی است ، پاکی جامعه به پاکی او کمک می کند و آلودگی آن به آلودگی اش می افزاید. برهمین مبنا حکومت اسلامی موظف است جلوی منکرات را بگیرد . این به معنای تحمیل حجاب نیست بلکه نوعی واکسینه کردن جامعه در مقابل بیماریهای روانی و معنوی است . این همان امر به معروف و نهی از منکر و نظارت ملی است ؛ بنابراین با اجرای موازین اسلامی در جامعه، موانع رشد فضایل انسانی از بین رفته و بسترسازی برای سلامت روانی جامعه فراهم خواهد شد .

 

در پایان این همایش از همکارانی که با پوشش چادر در محیط کار به فعالیت می پردازند تقدیر گردید و هدایای به رسم یادبود به خانم ها اشرف عسکری ریوف – محبوبه محسنی فر – سیده زهرا ترمه قاضیانی – مریم نیک شیجانی و معظمه کرامت پور اهدا شد .

آخرین بروزرسانی 1397/9/11