شرایط پرداخت دوفقره تسهیلات ساخت شرایط پرداخت دوفقره تسهیلات ساخت

پرداخت 2 فقره تسهیلات جهت ساخت واحد مسکونی مشترک به بستگان درجه یک

   پرداخت 2 فقره تسهیلات به بستگان درجه یک (پدر و فرزند یا مادر و فرزند) جهت ساخت واحد مسکونی مشترک ) از محل صندوق پس‌انداز مسکن و حساب پس‌انداز مسکن جوانان ، حساب صندوق پس‌انداز ساخت مسکن و اوراق ممتاز )امکانپذیر می باشد. سقف فردی تسهیلات قابل پرداخت هر یک از متقاضیان به شرح زیر می باشد 

  1. صندوق پس‌انداز مسکن 200 میلیون ریال؛
  2. - حساب پس انداز مسکن جوانان تا سقف‌های تسهیلاتی تعیین شده بر اساس منطقه جغرافیایی وقوع ملک و سال افتتاح حساب؛
  3. صندوق پس‌انداز ساخت مسکن تا سقف 300 میلیون ریال؛
  4. اوراق ممتاز (اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن)به تنهایی یا به صورت توام با (صندوق پس انداز مسکن یا مسکن جوانان یا صندوق پس‌انداز ساخت مسکن )، تا سقف‌های 1000، 800 و 600 میلیون ریال به ترتیب در شهر تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر و سایر مناطق ؛
     
     
تاریخ ویرایش1398/10/15- 7:48