نمایش اخبار نمایش اخبار

مدیریت طرح و برنامه بانک مسکن اعلام کرد

پرداخت 24 هزار میلیارد تومان تسهیلات در یک سال

براساس این گزارش طی یک سال گذشته منتهی به آذر ماه 98 -بازه زمانی ابتدای دی ماه 97 تا پایان آذر 98-مجموعا معادل حدود 24 هزار میلیارد تومان انواع تسهیلات از سوی بانک مسکن به متقاضیان پرداخت شده است.

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا ، این تسهیلات عمدتا در قالب 6 ردیف تسهیلاتی به متقاضیان واجد شرایط اعطا شده است که از میان آن ها 5 ردیف مربوط به بخش مسکن اعم از بخش خرید و ساخت واحدهای مسکونی و همچنین تعمیر و تکمیل مسکن بوده است.

جزییات این گزارش نشان می دهد در بازه زمانی ابتدای دی ماه 97 تا پایان آذرماه 98،مجموعا 606 هزار و 309 فقره تسهیلات اعم از تسهیلات خرید،ساخت وجعاله مسکن و ... و همچنین انواع تسهیلات قرض الحسنه مانند تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و ... به متقاضیان واجد شرایط پرداخت شده است.آمارها نشان می دهد ارزش ریالی این تسهیلات رقمی معادل حدود 24 هزار میلیارد تومان بوده است.

رقم دقیق کل تسهیلات اعطایی در این گزارش 23 هزار و 573 میلیارد تومان اعلام شده است.

این تسهیلات در بخش هایی همچون مشارکت مدنی ساختمان، جعاله تعمیر و تکمیل مسکن، فروش اقساطی-خرید خانه، فروش اقساطی-سهم الشرکه مسکن، مرابحه بخش مسکن و انواع تسهیلات قرض الحسنه همچون تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، ودیعه و ... پرداخت شده است.

بر این اساس و در بازه زمانی اعلام شده مجموعا 70 هزار و 329 فقره تسهیلات در بخش مشارکت مدنی ساختمان به ارزش ریالی بیش از 4 هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.همچنین در همین بازه زمانی در بخش جعاله و تکمیل ساختمان نیز 16 هزار و 646 فقره تسهیلات به ارزش 3 هزار و200 میلیارد تومان به متقاضیان واجد شرایط تعلق گرفته است.

بانک مسکن همچنین در بازه زمانی ابتدای دی ماه 97 تا پایان آذرماه 98 تعداد 160 هزار و 108 فقره تسهیلات فروش اقساطی-خرید خانه به ارزش ریالی 8 هزار و 400 میلیارد تومان به متقاضیان ارایه کرده است.

از سوی دیگر تعداد تسهیلات پرداختی به حوزه فروش اقساطی-سهم الشرکه مسکن در این بازه زمانی معادل 140 هزار و 732 فقره با ارزش ریالی 5 هزار و 830 میلیارد تومان اعلام شده است.

در حوزه مرابحه بخش مسکن نیز 5239 فقره تسهیلات با ارزش ریالی 5 هزار و 416 میلیارد تومان پرداخت شده است.

تسهیلات اعطایی پرداخت شده به حوزه مسکن در این بازه زمانی مجموعا 542 هزار و 868 فقره بوده است.ارزش ریالی کل این تسهیلات پرداخت شده به بخش مسکن در این مدت معادل حدود 22 هزار میلیارد تومان ذکر شده است.

بانک مسکن همچنین در بازه زمانی اعلام شده یعنی ابتدای دی ماه 97 تا پایان آذرماه سال جاری تعداد 63 هزار و 441 فقره انواع تسهیلات قرض الحسنه همچون تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، ودیعه و ... به متقاضیان واجد شرایط پرداخت کرده است.حجم ریالی این تسهیلات نیز رقمی معادل هزار و 582 میلیارد تومان اعلام شده است.

آخرین بروزرسانی 1398/12/3