نمایش اخبار نمایش اخبار

رییس اداره کل بانکداری الکترونیک بانک مسکن تشریح کرد:

تغییرات سامانه پرداخت با کارت برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا

رییس اداره کل بانکداری الکترونیک بانک مسکن از تغییرات پیکربندی سامانه پرداخت با کارت بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی خبر داد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا ، نیکوفر صفری رییس اداره کل بانکداری الکترونیک بانک مسکن با اشاره به افزایش مبتلایان به ویروس کرونا در سطح شهرهای کشور و همچنین اعلام هشدار وزارت بهداشت و سایر دستگاه های مربوطه و با توجه به دستور العمل بانک مرکزی در خصوص ترغیب مشتریان به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک و کاهش مراجعه مشتریان به شعب بانک از تاریخ 98/12/10 تا اطلاع ثانوی تغییرات ذیل در سامانه پرداخت با کارت اعمال می شود.

وی اظهار داشت: سقف روزانه انتقال وجه داخلی و شتابی از 30،000،000 ریال به 50،000،000 ریال افزایش یافته است.همچنین سقف روزانه برداشت وجه کارتهای مسکن و شتاب از خودپردازهای بانک مسکن به 5،000،000 ریال افزایش یافته است.

وی افزود : در گذشته سقف روزانه تعداد رمز دوم اشتباه سه مرتبه بوده است که از تاریخ مذکور تا اطلاع ثانوی به پنج مرتبه افزایش یافته است.

رییس اداره کل بانکداری الکترونیک بانک مسکن گفت: کلیه کارتهایی که تاریخ انقضای آنها بهمن 98 تا فروردین 99 بوده است، سه ماه مهلت دارند تا نسبت به تمدید کارت خود اقدام نمایند و در مدت مذکور، در کلیه درگاههای بانک مسکن و شتاب قابل استفاده می باشند.

به گفته وی دوره الزام تغییر رمز اول در درگاههای حضوری بانک مسکن از 12 ماه به 14 ماه افزایش یافته است.

آخرین بروزرسانی 1398/12/13