اداره کل امور کارکنان اداره کل امور کارکنان

بازگشت

اداره کل امور کارکنان - معاون منابع انسانی

هادی کاهه
اداره کل امور کارکنان - معاون منابع انسانی
تلفن : 021-66706844
نمابر : 021-66706844
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه چهارم -

ساختار سازمانی ساختار سازمانی