وادکست وادکست

بازگشت

برداشت بدون کارت از خودپردازهای بانک مسکن

دانلود فایل
در صورتی که تمرکز بر روی پلیر باشد با کلیدهای زیر می تواند آنرا کنترل نمایید
Space: پخش / توقف پخش
Up/down: میزان صدا
Left/Right: میزان زمان پخش
ESC: خروج از حالت تمام صفحه
میانگین (1 امتیاز)


هنوز نظری درج نشده است. درج اولین نظر