اطلاعیه ها اطلاعیه ها

بازگشت

دریافت کد شبای حساب بانک مسکن

دریافت کد شبای حساب بانک مسکن

اطلاعیه

شهروند گرامی شما می توانید کد شبای حساب خود نزد بانک مسکن را از تمامی درگاههای الکترونیک (همراه بانک ،اینترنت بانک ،هم بانک ،تلفنبانک و ....)به منظور واریز سود سهام عدالت دریافت نمایید.

ساعت : 11:55:00
تاريخ : 1396/02/25