اطلاعیه ها اطلاعیه ها

بازگشت

بخشودگی سود و جرایم تسهیلات روستایی

بخشودگی سود و جرایم تسهیلات روستایی

با پرداخت اصل تسهیلات خود تا پایان دیماه از فرصت بخشودگی کامل سود و جرایم تسهیلات روستایی بانک مسکن ،بهره مند شوید.

جهت کسب اطلاعات بشتر به شعب بانک مسکن در سراسر استان مراجعه فرمایید.

ساعت : 13:55:00
تاريخ : 1348/10/11