اطلاعیه ها اطلاعیه ها

بازگشت

آدرس و مشخصات مراکز منتخب غربالگری کرونا در استان همدان

آدرس و مشخصات مراکز منتخب غربالگری کرونا در استان همدان
آدرس و مشخصات مراکز منتخب غربالگری کرونا در استان همدان

 

 

اطلاع رسانی نحوه نوبت دهی الکترونیکی مراکز درمانی و کلینیک های ویژه استان همدان

ساعت : 10:23:00
تاريخ : 1399/08/06