بازاریابی بدون تحرک یعنی شکست

مدیر شعب استان در همایش بازاریابی عنوان کرد:

بازاریابی بدون تحرک یعنی شکست

در سومین همایش هسته پژوهش که با حضور اعضای هسته پژوهش ، روسای شعب شهرستان ایلام و همکاران مدیریت برگزار شد ، راهکارهای عملی بازاریابی و جذب منابع با اولویت سپرده ممتازمورد بررسی قرار گرفت

در سومین همایش هسته پژوهش که با حضور اعضای هسته پژوهش ، روسای شعب شهرستان ایلام و همکاران مدیریت برگزار شد ، راهکارهای عملی بازاریابی و جذب منابع با اولویت سپرده ممتازمورد بررسی قرار گرفت.

در این همایش که دو تن اساتید دانشگاه های ایلام نیز حضور داشتند بهروز سلیمانی- مدیر شعب استان ایلام -در سخنانی برگزاری جلسات توجیهی برای همکاران شعب ، مشتری مداری ، سرعت و دقت، استفاده از تجربیات شعب موفق را در امر بازاریابی و جذب منابع بسیار مهم برشمرد.

وی با اشاره به اهمیت جایگاه بانک مسکن در سطح شبکه بانکی استان و کشور اظهار داشت: روسای شعب و مسیولین دوایر می بایست ضمن آگاه نمودن کارکنان شعب نسبت به مسایل و شرایط بانک،با برنامه ریزی بلندمدت و کوتاه مدت در راستای رسیدن به اهداف بانک بکوشند

مدیر شعب استان تعامل و ارتباط روسای شعب و مسیولین دوایر مدیریت با مردم، مدیران دستگاهها ، نهادها و شرکت ها را در تحقق اهداف و جذب منابع قابل توجه دانست و تصریح کرد:  همکاران صف و ستاد می توانند بایک اراده جمعی، سرویس دهی مناسب ، وفادار سازی مشتریان وجلب اعتماد مردم و مسیولین  اسباب موفقیت بانک را فراهم نمایند

سلیمانی قیمت تمام شده پول یک کشور را مهمترین رکن مسایل مالی موسسات مالی ذکر کرد و گفت: تمامی بانکها و موسسات کشوریک مسیر و هدف را دنبال می کنند و آن هم جذب منابع بیشتر است که در این راستا بعضی از این بانک ها و موسسات ابزارهایی خارج از اصول را تعریف می کنند ولی خوشبختانه بانک مسکن در همه شرایط با معرفی ابزارها و خدمات مختلف ،خوب عمل نموده و در راستای اهداف دولت گام های موثری برداشته است.

در ادامه این همایش سلیمانی سپرده ممتاز را بهترین سپرده برای جذب منابع دانست و تصریح کرد : در این سپرده هم بانک منتفع خواهد شد و هم سپرده گذار بهترین سود شبکه بانکی را دریافت خواهد کرد.

ایشان با اشاره به عملکرد شعب استان وتحلیل آماری فعالیت های شعب طی سال جاری تاکید کرد: بازاریابی بدون تحرک یعنی شکست و دیگر زمان آن نیست که همکاردر شعبه بماند. روسای شعب بایستی با برنامه ریزی ، مدیریت همکاران شعبه، داشتن اطلاعات کامل از فعالیتهای هفتگی، آشنایی با عوامل تاثیر گذار در جذب منابع و جدیت و پیگیری زمینه های افزایش منابع و تحقق اهداف را فراهم آورند.

مدیر شعب استان در پایان تصمیم گیری پویا و بازاریابی خانه به خانه را از دیگر مقوله های بازاریابی ذکر کرد

در ادامه این هماش دکتر سایه میری و دکتر محمدی دو تن از اساتید دانشگاههای ایلام به ایراد سخنرانی پرداختند که در بخش از این سخنان دکتر محمدی به استراتژی بانک در سه سطح سازمان، بخش و بازاریابی مدیریت اشاره و شناسایی نقاط قوت و ضعف هر بخش را باعث موفقیت سازمان ذکر کرد.

وی تاکید نمود: هر سازمان یا بانکی که می خواهد فعالیتهایش تدوام داشته باشد ، باید یک برنامه استراتژیک داشته باشد که طی آن ا هداف کوتاه مدت و بلند مدت ، تهدیدات و فرصت ها را شناسایی  و مشخص نماید

در پایان همایش سلیمانی - مدیر شعب استان- نکاتی را در خصوص مسایل جاری بانک و مدیریت بیان کردند
آخرین بروزرسانی 1394/4/23