تازه های اخبار تازه های اخبار

همزمان با سفر ریاست جمهوری :

عضو هیات مدیره از شعب مدیریت استان ایلام بازدید کرد

همزمان با سفر ریاست جمهوری و به منظور بررسی وضعیت استان ، آقای رحیمی انارکی با حضور درنشست سرمایه گذاری و راههای توسعه استان، ازبرخی شعب مدیریت استان ایلام بازدید نمود

همزمان با سفر ریاست جمهوری و به منظور بررسی وضعیت استان  ، آقای رحیمی انارکی با حضور درنشست سرمایه گذاری و راههای توسعه استان، ازبرخی شعب مدیریت استان ایلام بازدید نمود.

 در این سفر یکروزه عضو هیات مدیره بانک ضمن بازدید از شعب سیدالشهدای، مرکزی ایلام ، آیت اله حیدری و شهید کشوری با مسیولان و کارکنان این شعب در خصوص مسایل جاری بانک به کفتگو پرداخت.

وی در این دیدارها با تاکید بر تلاش مضاعف همکاران در دستیابی به اهداف مورد انتظار برلزوم اولویت تجهیز منابع نسبت به تخصیص منابع سفارش نمود.

رحیمی انارکی پیشبرد اهداف بانک را منوط به مشتری مداری ، روان سازی امور،داشتن انگیزه بالا در همکاران وتوانایی لازم جهت تجزیه و تحلیل امور جاری بانکی توسط همکاران دانست.

عضو هیات مدیره سپس در بازدید از پروژه های مسکن مهر اجرا شده توسط بانک مسکن ، با اظهار رضایت از عملکردمدیریت استان ایلام در ساخت این پروژه ها اظهار داشت: تامین مسکن افراد نیازمند ورضایتمندی مردم بهترین پاداش برای همکاران بانک مسکن می باشد.

در ادامه این سفر آقای رحیمی انارکی - عضو هیات مدیره-  وبهروز سلیمانی- مدیر شعب استان ایلام -   در نشست سرمایه گذاری و راههای توسعه استان که درمحل استانداری ایلام برگزار شد حضوریافتند

آخرین بروزرسانی 1394/4/23