پیشینه مدیریت شعب استان پیشینه مدیریت شعب استان

اولین شعبه بانک مسکن استان ایلام با نام شعبه مرکزی ایلام به تاریخ 8/3/1351در شهر ایلام افتتاح گردید که این شعبه، زیر مجموعه مدیریت بانک مسکن استان کرمانشاه (سرپرستی منطقه غرب) بود.

شروع جنگ ،هم مرز بودن با کشور عراق و هم چنین آثار و تبعات ناشی از این عوامل باعث مهاجرت ،عدم پیشرفت اقتصادی استان و در نتیجه عقب ماندگی استان در تمامی زمینه ها از جمله افزایش شعب گردید که این امر تا تاریخ 13/11/1371و با افتتاح دومین شعبه بانک مسکن تحت عنوان شعبه آیت اله حیدری ادامه داشت که بلافاصله با مساعدت مدیران عالی بانک و همراهی و همکاری سرپرستی استان کرمانشاه سومین شعبه در شهرستان دهلران به تاریخ 23/11/1371   افتتاح گردید.

در ادامه روند رو به رشد توسعه شهر و استان ،خوشبختانه طی سالهای بعد مجوز افتتاح شعب جدید صادر ،که شعبه شهرستان ایوان غرب به تاریخ 1/10/1372وشعبه شهرستان دره شهر به تاریخ 12/11/1372افتتاح گردیدند.

روند رو به رشد افتتاح شعب با افتتاح شعبه شهرستان مهران در تاریخ 1/12/1374- شعبه امام خمینی ایلام به تاریخ 17/3/1375 – شهرستان آبدانان در مورخه 26/11/1376 – سیدالشهدایایلام در تاریخ 9/12/1377- سعدی ایلام در مورخه 9/7/1382 ادامه داشت تا اینکه با مساعدت مدیران محترم بانک، در تاریخ 24/10/1380حوزه ناظر در استان ایلام شروع بکار نمود.

در تاریخ 1/1/1382حوزه ناظر با 75 نفر پرسنل و با 10شعبه (5شعبه در شهر ایلام و 5شعبه در شهرستانها) به حوزه مستقل تبدیل گردید که از از این تعداد شعب فقط شعبه مرکزی دارای درجه یک نوع ب بوده و بقیه شعب دارای درجه چهار بودند.

با تبدیل حوزه ناظر به حوزه مستقل شعبه شهرستان سرابله ایلام به تاریخ 30/9/1382افتتاح تا اینکه با  پیگیریهای مداوم ، مساعدت مدیران محترم وقت بانک و حمایت های اداره محترم امور سرپرستی ها و شعب و هم چنین تلاشهای سرپرستی محترم وقت استان کرمانشاه و همزمان با سالروز تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در روز پنج شنبه مورخ 10/6/1384 با حضور آقای بهادری نژاد و تعدادی از مسولین بانک و استان، حوزه مستقل استان ایلام به سرپرستی مستقل ارتقای و رسما از این تاریخ فعالیت خود را با تحت پوشش قرار دادن 11 شعبه (مرکزی ایلام،آیت اله حیدری ایلام ،سیدالشهدایایلام ،امام خمینی ایلام ،سعدی ایلام ،دره شهر،آبدانان ،دهلران،ایوانغرب،مهران و سرابله ) آغاز نمود.طی سالهای بعد شعبه کشوری 28/12/1385- شعبه شهرستان ملکشاهی 10/6/1386- شعبه دانشجو 7/11/1386- شعبه انقلاب 17/11/1386، شعبه مادر در مورخه 13/5/1387 و شعبه بدره در تاریخ 24/12/89 افتتاح و بر تعداد شعب افزوده شد که انشالله در آینده ای نزدیک شاهد افتتاح شعب جدید خواهیم بود.

این مدیریت در حال حاضر دارای 17 شعبه ،172نفر نیرو می باشد که از تعداد نیرو ،1نفر زیر دیپلم ،49نفردیپلم ،25نفر فوق دیپلم و 87نفر لیسانس و 10نفر فوق لیسانس هستند.