اطلاعیه ها اطلاعیه ها

بازگشت

اولین دوره مسابقات قرآن کریم فرزندان کارکنان مدیریت شعب استان کردستان

اولین دوره مسابقات قرآن کریم فرزندان کارکنان مدیریت شعب استان کردستان
در راستای ترویج برنامه های قرآنی خصوصا در ایام مبارک رمضان ، اولین دوره مسابقات قرآن ویژه فرزندان همکاران بر طبق رشته های ذیل برگزار می گردد

الف- جدول رشته­ های مسابقات

ردیف

عنوان رشته

شرکت کنندگان

مقطع تحصیلی

1

حفظ

برادران - خواهران

دوره اول ابتدایی (کلاسهای اول، دوم و سوم)

2

حفظ

برادران - خواهران

دوره دوم ابتدایی (کلاسهای چهارم، پنجم وششم)

3

حفظ

برادران - خواهران

دوره اول متوسطه (کلاسهای هفتم، هشتم و نهم)

4

حفظ

برادران- خواهران

دوره  دوم متوسطه (کلاسهای دهم، یازدهم ودوازدهم)

5

اذان

برادران

تمامی مقاطع

6

مسابقه کتبی مفاهیم و اطلاعات قرآنی

خانوده همکاران

بدون محدودیت سنی

 

محدودیتی در انتخاب تعداد رشته یزای هر شرکت کننده وجود ندارد.

ب )توضیحات رشته­ ها (ویژه شرکت­کنندگان)

ردیف 1 : حفظ دوره اول ابتدایی (کلاسهای اول، دوم و سوم)

1- شرط شرکت در این رشته، حفظ کامل سوره های الناس – الفلق – الاخلاص – الکوثر – المسد – القریش -  العصر – النصر  است.

2-حسن حفظ بیشترین میزان امتیاز را خواهد داشت .

3-سایر موارد امتیاز شامل: صوت، لحن، تجوید، وقف و ابتدا و ترتیل خوانی خواهد بود.

ردیف 2 : حفظ دوره دوم ابتدایی (کلاسهای چهارم، پنجم وششم)

1- شرط شرکت در این رشته، حفظ کامل سوره های الکافرون – الافیل – العادیات – الماعون – الاهمزه - التکاثر است.

2-حسن حفظ بیشترین میزان امتیاز را خواهد داشت .

3-سایر موارد امتیاز شامل: صوت، لحن، تجوید، وقف و ابتدا و ترتیل خوانی خواهد بود.

ردیف 3 : حفظ دوره اول متوسطه (کلاسهای هفتم، هشتم و نهم)

1-شرط شرکت در این رشته، حفظ کامل سوره های الزلزله – العلق - التین است.

2-حسن حفظ بیشترین میزان امتیاز را خواهد داشت .

3-سایر موارد امتیاز شامل: صوت، لحن، تجوید، وقف و ابتدا و ترتیل خوانی خواهد بود.

ردیف 4 : دوره  دوم متوسطه (کلاسهای دهم، یازدهم ودوازدهم)

1- شرط شرکت در این رشته، حفظ کامل سوره های القارعه – الشمس - البلد است.

2-حسن حفظ بیشترین میزان امتیاز را خواهد داشت .

3-سایر موارد امتیاز شامل: صوت، لحن، تجوید، وقف و ابتدا و ترتیل خوانی خواهد بود.

ردیف 4 : اذان

در رشته اذان  امتیاز شامل: صوت، لحن، تجوید، خواهد بود.

ردیف 5: مسابقه کتبی مفاهیم و اطلاعات قرآنی

1-سؤالات این رشته در زمینه مفاهیم و اطلاعات عمومی قرآنی خواهد بود.

2-مسابقات بصورت تستی خواهد بود و سوالات متعاقبا به شعب ارسال خواهد شد.

3-سنجش این رشته به صورت «مشترک» خواهد بود.

زمان، مکان و نحوه برگزاری مسابقات

  1. برای رشته های حفظ  و اذان : مسابقات در ماه مبارک رمضان برگزار خواهد شد و زمان آن متعاقبا علام خواهد گردید
  2. برای مسابقه کتبی مفاهیم و اطلاعات قرآنی شرکت کنندگان می بایست برگ پاسخنامه سوالات را حداکثر تا پانزدهم اردیبهشت ماه به روابط عمومی مدیریت شعب استان کردستان ارسال نمایند

ثبت نام :

 شعب می بایست فهرست شرکت کنندگان را بر طبق فایل پیوست تکمیل و حداکثر تا بیستم اردیبهشت ماه 98  به مدیریت ارسال نماید.

در صورت نیاز به هر گونه راهنمایی ، پس از مطالعه کامل بخشنامه ، با شماره تلفن 33225729 روابط عمومی مدیریت شعب استان کردستان تماس حاصل فرمایید.

 

ساعت : 08:25:00
تاريخ : 1398/02/07