تازه های اخبار تازه های اخبار

نشست تخصصی باشگاه با انجمن کارگران و استادکاران ساختمانی برگزار شد

در جهت حضو نیروهای فنی و اجرایی در باشگاه:

در راستای عضویت کارگران و استادکاران بعنوان نیروهای فنی و اجرایی پروژه های مسکن و ساختمان، نشست تخصصی با رییس این انجمن برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبر مدیریت شعب استان کردستان؛ در این نشست که با حضور نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، اداره کل فنی و حرفه ای، بانک مسکن و اتاق بازرگانی برزگار شد، راهکارهای عضویت اعضای انجمن کارگان و استادکاران ساختمانی استان کردستان و ارتقای سطح مهرات و نیز سطح بندی آنان بررسی گردید
آخرین بروزرسانی 1400/5/27

مطالب مرتبط مطالب مرتبط