افتخارات مدیریت استان افتخارات مدیریت استان

باسمه تعالی

افتخارات مدیریت شعب استان خراسان شمالی (سال1387  الی  1396)

اهم اقدامات و توفیقات کسب شده طی سال های  87 تا 93:

1-     کسب رتبه اول آموزش دربین مدیریتهای همطراز درسال87

2-     کسب عنوان روابط عمومی برتر دربین مدیریتهای همطراز درسال87

3-     کسب رتبه اول کشوری درگروه روسا ومعاونین شعب در آزمون سنجش اطلاعات شغلی سال87 توسط خانم نسرین زعفرانیه

4-   کسب رتبه برتراستانی توسط مدیریت شعب خراسان شمالی درجشنواره شهیدرجایی استان(در ارزیابی عملکرد سال89 دستگاههای اجرایی)

5-   بهره برداری از تعداد2613 واحد مسکن مهربا حضورآقای محمود احمدی نژاد رییس جمهور محترم وقت و جناب آقای نیکزاد وزیر محترم راه وشهر سازی

6-   کسب سه رتبه کشوری در آزمون سنجش اطلاعات شغلی سال91 توسط همکاران مدیریت شعب خراسان شمالی( خانم نسرین زعفرانیه برای دومین بار درگروه روسا ومعاونین شعب رتبه یک کشوری را از آن خود کرد،خانم زبیده نوروزی در گروه پایوران شعب رتبه 2 کشوری وآقای محمد صفدری نیز در گروه متصدیان اموربانکی رتبه یک کشوری.)

7-   کسب دو رتبه کشوری در آزمون سنجش اطلاعات شغلی سال92 توسط همکاران مدیریت شعب خراسان شمالی(آقای مرتضی ایزانلو رتبه یکم کشوری و خانم عصمت ایزانلو رتبه دوم کشوری درگروه پایوران شعب )

8-   پرداخت مبلغ385/795/6 میلیون ریال تسهیلات به تعداد52539 واحدمسکونی ازابتدای اجرای طرح مسکن مهر تا بهمن ماه1392که ازاین حیث بانک مسکن در استان خراسان شمالی رتبه اول پرداخت تسهیلات را در بین بانکهای استان به خوداختصاص داده است.

اهم اقدامات و توفیقات کسب شده  در 6ماهه اول سال1394

 

1- رشد 30/40 درصدی منابع و تحقق بیش از 285 درصدی اهداف ابلاغی سالانه در پایان نیمه اول سالجاری و کسب رتبه اول جذب منابع (بدون دولتی) در بین مدیریتهای سراسر کشور براساس آمار ارایه شده در پایان نیمه اول سالجاری توسط اداره کل آمار و اطلاعات   

2- رشد 76 درصدی منابع در بخش حسابهای قرض الحسنه جاری ( بدون دولتی ) نسبت به ابتدای سال جاری.

3- بهره برداری از ساختمان جدید مدیریت شعب استان.

4- هدفمند کردن اضافه کارها( پرداخت اضافه کار مبتنی بر هدف براساس شاخص های جذب منابع ، وصول مطالبات ، صدور ضمانتنامه وجذب منابع صفر درصدی). 

5- تعیین معیارها و شاخص های کمی و کیفی انتصابات همکاران براساس اصل شایسته سالاری .

6- پیگیری مستمر پرونده های اجرایی شعب و کاهش محسوس پرونده ها از 79 فقره به 16 پرونده .

7- تحقق اهداف 100 درصدی در حسابرسی شعب در نیمه اول سال 94 .

8- کاهش تعداد بندهای حسابرسی از 132 مورد به 98 مورد ، در 6 ماهه اول سال 94 نسبت به میانگین سال گذشته .

 

اهم اقدامات و توفیقات کسب شده  در پایان سال1394

1-     جذب منابع بیش از 97درصد نسبت به پایان سال 93و تحقق 327درصدی اهداف تعیین شده در این بخش و کسب رتبه اول بین کلیه مدیریت های شعب کشور.

2-     محقق نمودن بیش از صد در صد اهداف توسط کلیه شعب استان در جذب منابع و افزایش درجه 4 شعبه در سال 94

3-     تحقق صد در صدی اهداف حسابرسی شعب در سال 94

4-     افزایش جایگاه بانک در بین سایر بانکهای استان از رتبه  8 به 6

5-     تحقق 160درصدی اهداف در جذب منابع صفر درصدی(قرض الحسنه عادی و جاری) و دستیابی به نسبت بیش از 11 درصدی منابع قرض الحسنه به کل منابع.

اهم اقدامات و توفیقات کسب شده  در 6ماهه اول سال1395

1-     تحقق 137درصدی اهداف حساب صندوق پس انداز مسکن یکم.

2-     کسب رتبه خیلی خوب با نمره 100در رعایت عفاف و حجاب و نمره 97 در رعایت حقوق شهروندی در بین دستگاههای اجرایی استان خراسان شمالی.

3-     برگزاری موفق نمایشگاه صنعت ساختمان برای اولین بار در استان خراسان شمالی.

4-     تحقق 100درصدی اهداف حسابرسی شعب تحت پوشش.

5-     پرداخت تسهیلات بدون سپرده  تا پایان شهریور95 به میزان 223933میلیون ریال بوده که نسبت به آمار مشابه سال گذشته 23% رشد داشته است.

اهم اقدامات و توفیقات کسب شده  طی  سال 1396

1-     کسب رتبه اول در جذب و تحقق اهداف سپرده ممتاز در کشور.

2-     کسب رتبه دوم در تحقق اهداف صندوق مسکن یکم در ارزیابی عملکرد شش ماهه اول سال 1396.

3-     تحقق 109 درصدی اهداف آموزشی و کسب رتبه اول آزمون سنجش شغلی در 6 ماهه اول سال 1396.

4-     تحقق اهداف کل سپرده ها و فروش اقساطی مسکن مهر در پایان سال96.

5-     کسب رتبه سوم در روند انعقاد و حفظ تفاهم نامه ها در بین مدیریت ها .

6-   کسب رتبه برتر استانی در بحث صیانت از حقوق شهروندی، عفاف و حجاب به موجب تقدیر نامه ی شماره 14208/2/41 مورخ 07/11/1396استانداری محترم خراسان شمالی