کمک کارکنان بانک مسکن خراسان شمالی به دانش آموزان نیازمند

کمک کارکنان بانک مسکن خراسان شمالی به دانش آموزان نیازمند

به گزارش روابط عمومی بانک مسکن مدیریت خراسان شمالی، با همکاری کارکنان مدیریت خراسان شمالی تعداد 47 بسته هدیه در بین دانش آموزان نیازمند استان توزیع شد .

     کارکنان بانک مسکن  مدیریت خراسان شمالی به مانند سالهای گذشته و از محل واریز کمک های نقدی به حساب خیریه کارکنان در این استان تعداد 15 جفت کفش و 32 دست مانتو شلوار دخترانه برای دانش آموزان نیازمند استان تهیه و دربین آنان توزیع کردند.

مجموع کمک های نقدی جمع آوری شده بالغ بر 37 میلیون ریال بوده است اما با مساعدت و مشارکت فروشندگان و تولیدکنندگان هدایا در این امر خیر، که تخفیفات قابل توجهی را لحاظ کردند، ارزش ریالی هدایا بیش از 50  میلیون ریال تخمین زده می شود.

خاطر نشان می سازد هدایا  در مدارس شهرستان بجنورد توزیع شد که با هماهنگی مدیریت آموزش و پرورش استان خراسان شمالی  این انتخاب ها صورت پذیرفت .  

آخرین بروزرسانی 1398/9/25