برگزاری جلسات بررسی وضعیت عملکردی شعب بانک مسکن در بخش وصول مطالبات

برگزاری جلسات بررسی وضعیت عملکردی شعب بانک مسکن در بخش وصول مطالبات

درادامه روند اقدامات مدیریت شعب استان خراسان شمالی درخصوص بررسی وضعیت عملکردشعب در بخش وصول مطالبات و نحوه انجام فرایندها و اقدامات صورت گرفته از سوی شعب تحت پوشش این استان، دور اول این جلسات با هدف پیشگیری از رشد فزاینده مطالبات و ضرورت دستیابی به اهداف تعیین شده دراین بخش تا پایان سالجاری،برگزار و راهکارها و راهنمایی های لازم دراین خصوص به شعب تحت تابعه استان ارایه شد.

دراین جلسات که در بازه زمانی ابتدای آبان ماه تا پنجم آذر با حضور اعضای کمیته پیگیری وصول مطالبات مدیریت به ریاست مدیرشعب استان صورت پذیرفت، عملکرد یکایک شعب در بخش وصول مطالبات با بررسی جزی به جزی سرفصل های مطالباتی همچنین پیگیری آخرین وضعیت پرونده های مطالباتب معوق و مشکوک الوصول شعب اعم از عقود مبادله ای و مشارکتی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

مجید اسدی فرمدیرشعب استان دراین جلسات  بر لزوم توجه ویژه به اصل پیگیری جدی وصول مطالبات به عنوان یک آیتم اثرگذار در کاهش بهای تمام شده پول تاکید کرد و  در خصوص آثار و پیامدهای نامطلوب ناشی از رشد مطالبات هشدار داد.

اسدی فر همچنین تداوم جلسات بررسی وضعیت عملکردی شعب در بخش وصول مطالبات به شکل فعلی و بصورت دوره ای بادعوت از رییس شعبه را بسیار ضروری دانست و افزود بررسی پرونده های مشکل دار و پرونده های دارای مطالبات معوق 10قسط و15 قسط به بالا و مشکوک الوصول در کمیته وصول مطالبات مدیریت وارایه راهکار و پیشنهاد دراین زمینه،می تواند در کاهش مطالبات شعب و خروج از وضعیت بلاتکلیفی کمک قابل توجهی بنماید.

حسین نوروزی پور معاون مدیرشعب استان نیز در این جلسات ارتقای سطح فعالیتها و اجرای اقدامات عاجل در پیگیری وصول مطالبات را خواستار شد و از روسای شعب خواست دراین زمینه برای همکاران هدفگذاری نمایند و عملکرد آنهارا در مقاطع مختلف ارزیابی کنند.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد با تلاشهای مستمر مجموعه همکاران و اقدامات موثری که در حال حاضر درحال انجام می باشد شاهد روندکاهشی مطالبات در پایان سال باشیم.
آخرین بروزرسانی 1397/12/21