سیستم انتشار محتوا سیستم انتشار محتوا

یکی از راه های مهم توسعه فرهنگی،اهمیت دادن به مساله کتاب و ترویج فرهنگ مطالعه در جامعه است

تقدیر از فعالان بخش کتاب و کتابخوانی

" مجید اسدی فر مدیر شعب استان با بیان این مطلب در مراسمی که به منظور تقدیر از همکاران و دست اندرکاران فعال در بخش کتاب و کتابخوانی صورت گرفت، گفت: یکی از شاخص های مهم توسعه یافتگی یک جامعه سرانه مطالعه افراد در جامعه می باشد و برهمین اساس و با توجه به اهمیت بسیار زیاد این مساله هرسال اداره کل روابط عمومی بانک به منظور تقویت و ترویج فرهنگ مطالعه و حمایت از کتاب به عنوان یک محصول فرهنگی که کمک شایانی به ارتقای سطح بینش همکاران می نماید بودجه قابل توجهی را اختصاص می دهد.
وی با بیان اینکه سرانه مطالعه در کشور در مقایسه با سایر کشورها از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست افزود: کتاب بهترین وسیله انتقال میراث ادبی از نسل امروز به نسل آینده است و به ما کمک می کند تا میراث فرهنگی و ارزش های تاریخی خودرا شناخته و برای آن ارزش قایل شویم.
   مدیر استان با تقدیر از همکاران فعال در عرصه مطالعه و همکارانی که در زمینه فراهم نمودن منابع برای کتابخانه و در اختیار قرار دادن آن به همکاران تلاش می کنند اظهارداشت: نباید اینگونه برداشت شود که با افزایش وسایل ارتباط جمعی و گسترش فضای مجازی کتاب اثرگذاری خودرا از دست داده است بلکه به عقیده من فضای مجازی هم یک امکانات جدید است که در خدمت کتاب بوده و انتقال مفهوم و محتوای کتاب را سهل و آسان می کند
آخرین بروزرسانی 1398/2/4