سیستم انتشار محتوا سیستم انتشار محتوا

برگزاری دوره آموزشی پشتیبانی و نگهداری دستگاه های وب کیوسک و pos با همکاری نماینده شرکت ناواکو

با همکاری نماینده شرکت ناواکو در استان صورت پذیرفت: برگزاری دوره آموزشی پشتیبانی و نگهداری دستگاه های وب کیوسک و pos برای کارکنان

با توجه به اهمیت و ضرورت آشنایی کارکنان با نحوه پشتیبانی و نگهداری دستگاه های وب کیوسک و pos،با همکاری نماینده استانی شرکت ناواکو دوره آموزشی پشتیبانی و نگهداری دستگاه های وب کیوسک و پوز به مدت 17 ساعت دراین مدیریت برگزار گردید.

  

   دراین دوره آموزشی که با حضور تعداد 19 نفر از پرسنل صف و ستاد  همراه بود تدریس مباحث دوره مذکور توسط حسین ابراهیمی معاون نرم افزاری دایره سیستم های مدیریت شعب استان و با مشارکت وحید رضایی نماینده شرکت ناواکو صورت پذیرفت

آخرین بروزرسانی 1398/2/4