سیستم انتشار محتوا سیستم انتشار محتوا

برگزاری کارگاه آموزشی مروری بر مباحث آزمون سنجش اطلاعات شغلی کارکنان بانک مسکن

مدیریت شعب استان خراسان شمالی در راستای تداوم و تکرار نتایج مطلوب دوره های قبلی آزمون سنجش اطلاعات شغلی کارکنان نسبت به برگزاری کارگاه آموزشی مروری بر مباحث آزمون سنجش اطلاعات شغلی کارکنان اقدام کرد.

   مجید اسدی فر مدیر شعب استان دراین جلسه آموزشی که روز جمعه مورخ 06/07/97 برگزار شد با تاکید بر اهمیت برگزاری آزمون های دوره ای سنجش اطلاعات شغلی و تاثیر مستقیم نتایج آن در نمره ارزیابی عملکرد مدیریتها، گفت : برگزاری این کارگاه آموزشی در همین راستا و با هدف تکرار موفقیت های کسب شده در دوره های قبل بوده است و امیدواریم همکاران عزیز با اشراف به اهمیت و حساسیت موضوع در جهت کسب نتایج مطلوب مورد نظر با آمادگی کامل در آزمون شرکت کنند.
   وی با یادآوری اهمیت آزمون سنجش شغلی وارتباط مستقیم نتایج آن با ارتقای شغلی همکاران، از طراحی و برگزاری سیستمی پیش آزمون برای همکاران استان توسط دایره سیستمهای مدیریت خبر داد و افزود مدیریت شعب استان به منظور ایجاد بالاترین سطح آمادگی در همکاران یک روز قبل از آزمون اصلی، یک پیش آزمون از همکاران خواهد گرفت تا آنها بدون استرس و با آمادگی کامل جهت کسب بالاترین امتیاز با همکاران دیگر استانها به رقابت بپردازند.
   وی همچنین با اشاره به تاثیر مثبت مسایل انگیزشی در ترغیب همکاران به رقابت با یکدیگر دراین آزمون، از تخصیص پاداش های نقدی و جوایز مادی و معنوی ارزشمندی که به همکاران برتر در این آزمون تعلق خواهد گرفت خبر داد و افزود علاوه بر هدایایی که مدیریت محترم ارشد بانک برای همکاران برتر درآزمون سنجش اطلاعات شغلی درنظر خواهد گرفت مدیریت شعب استان نیز پاداش مادی و معنوی خوبی را به همکارانی که بتوانند نمرات بالا  و رتبه های کشوری بدست آورند اهدا خواهد کرد.
   گفتنی است در دوره آموزشی مزبور که از ساعت 8 صبح روز جمعه برگزار و تا ساعت 17 همانروز ادامه پیدا کرد مباحثی از قبیل دستورالعمل کنترلهای مدیریتی و نظارتی-  بهداشت اعتباری، سیاستهای اعتباری،  آشنایی با خدمات بانکداری الکترونیک،  بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتری و سپرده ممتاز به ترتیب توسط آقایان رضا تاج نیا، امیر حقانی، حسین ایزانلو، محمد محمودیان و رضا خاکسار تدریس شد.
 

آخرین بروزرسانی 1398/2/4