سیستم انتشار محتوا سیستم انتشار محتوا

برگزاری مرحله اول آزمون سنجش اطلاعات شغلی کارکنان بانک مسکن دراستان خراسان شمالی

اولین مرحله آزمون سنجش اطلاعات شغلی کارکنان با حضور کلیه کارکنان شعب تحت پوشش ،دراستان خراسان شمالی برگزار شد.
مجید اسدی فر مدیر شعب استان خراسان شمالی دراین باره گفت: این آزمون روز دوشنبه مورخ 09/07/97 بطور همزمان درکلیه شعب استان بانظارت مسیولین مدیریت شعب، بصورت الکترونیکی و درسلامت کامل برگزار گردید
آخرین بروزرسانی 1398/2/4