سیستم انتشار محتوا سیستم انتشار محتوا

برگزاری مجمع ارزیابی عملکرد شعب تحت پوشش بانک مسکن

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب استان خراسان شمالی در جلسه ای که همزمان با 25دی ماه "هشتادمین سالروز تاسیس بانک مسکن" در این مدیریت برگزار شد عملکرد شعب تحت پوشش این استان در مقطع پایان آذرماه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

   دراین جلسه که با هدف ارزیابی عملکرد شعب و انتقال بیانات مطرح شده توسط مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بانک در جلسه ویدیو کنفرانس مورخ 22دی ماه سالجاری برگزار شد،مجید اسدی فر مدیر شعب استان در ابتدا با نمایش تصویری آمارهای مربوط به عملکرد شعب تابعه،نکات راهبردی بسیار مهمی را در خصوص لزوم دستیابی به اهداف در فرصت باقی مانده تا پایان سال و برنامه ریزی مدون و هدفمند جهت اجرای بهینه سیاستهای تعیین شده در راستای تعیین اهداف،بیان کرد.

وی ضمن تشریح مبسوط ماده 2 تبصره 35 اصلاح قانون بودجه سال95 و تمدید طرح بخشودگی سود و جرایم تسهیلات مسکن روستایی تا پایان سال،از مسیولین شعب خواست با استفاده از تمامی طرفیت ها و پتانسیل های موجود،از فرصت محدود پیش آمده به نحو مطلوب بهره برداری کنند.

وی به نقل از مدیر عامل بانک با اشاره به پیش بینی 100 هزار میلیارد ریالی افزایش سرمایه بانک افزود: درحال حاضر تنها 50 هزار میلیارد ریال از این افزایش بودجه قطعی شده و 50 هزار میلیارد ریال دیگر منوط به انجام برخی تکالیف منجمله تبصره 35 اصلاح قانون بودجه می باشد که تحقق این مساله،مستلزم تلاش بیشتر مسیولین و کارکنان شعب در راستای بهره برداری بهینه ازطرح موجود و دستیابی به اهداف مدنظر بانک دراین رابطه می باشد.

   اسدی فر سهم مدیریت خراسان شمالی از اجرای ماده دو تبصره 35 را 205 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت سود تسهیلات مسکن روستایی مشمول تبصره35  از این محل تسویه می گردد و جرایم تسهیلات مورد بخشودگی قرار می گیرد که امیدواریم با تلاش کارکنان صف در پیگیری مستمر وصول مطالبات روستایی وپشتیبانی کارکنان ستاد بتوانیم هدف تعیین شده برای استان را محقق سازیم.

   مدیر استان اجرای تبصره 35 را بسیار مهم تر از جذب منابع دانست و با اشاره به نمره بسیار بالای درنظر گرفته شده برای تحقق اهداف مرتبط با این آیتم در ارزیابی عملکرد پایان سال تصریح کرد:شعبی که دراین زمینه هیچ فعالیتی نداشته باشند قطعاً نمره بسیار بالایی را در مجمع ارزیابی عملکرد از دست خواهند داد.

   اسدی فر درادامه این جلسه،با تشریح بیانات مطرح شده توسط مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بانک،اعتبار سنجی دقیق در پرداخت تسهیلات به مشتریان را بسیار مهم توصیف کرد و اظهارداشت: عدم رعایت حدود اعتباری و اخذ مجوز در پرداخت تسهیلات می تواند ریسک عدم بازگشت به موقع منابع بانک را به شدت افزایش دهد.

   وی گفت: مسیولین شعب باید نسبت به تمامی پرونده های مطالباتی شعبه اشراف کامل داشته باشند و با آمادگی در جلسات بررسی و پیگیری وضعیت مطالبات که توسط ستاد مدیریت برگزار می شود شرکت نمایند.

   وی افزود حضور روسای شعب در جلسات بدون آمادگی و اشراف نسبت به پرونده های مطالباتی نشانه بی توجهی به وظایف و مسیولیتهای محوله و عدم توجه به حساسیتها و نگرانیهای مدیریت در خصوص روند افزایشی مطالبات است.

   مدیر شعب استان همچنین در رابطه با اهمیت مساله ی جذب منابع و وصول مطالبات وتاثیرپذیری این دو مولفه از یکدیگرمسایلی را مطرح کرد و بر حفط و تداوم وضعیت سبز فعلی مدیریت شعب استان در جدول ارزیابی عملکرد پایان سال تاکید کرد.

آخرین بروزرسانی 1398/2/4