سیستم انتشار محتوا سیستم انتشار محتوا

در مدیریت شعب خراسان شمالی برگزار شد:

جلسه کمیته پدافند غیر عامل

به گزارش روابط عمومی بانک مسکن مدیریت خراسان شمالی، جلسه کمیته پدافند غیر عامل این مدیریت با هدف شناخت و ارتقای آگاهی تهدیدات حوزه بانکداری و تشریح وظایف و اقدامات لازم در زمان وقوع بحران در این مدیریت برگزار شد.
مجید اسدی فر، مدیر شعب بانک مسکن خراسان شمالی با تاکید بر اهمیت رعایت پدافند غیرعامل در بانکها، گفت : به زبان ساده پدافند غیر عامل انجام اقدامات پیشگیرانه در جهت کاهش آسیب پذیری در هنگام بحران است . تهدیداتی که بانکها را تحت الشعاع قرار می دهد مخاطرات طبیعی مانند: سیل و زلزله و .... یا اقدامات خرابکارنه، سایبری یا سرقت و ... است. وی ادامه داد: پس از جنگ تحمیلی، کشور درگیر یک جنگ تمام عیار اقتصادی شده است و بانکها به عنوان بستر انجام فعالیت های اقتصادی و کانال اصلی انجام تراکنش های مالی و تعاملات اقتصادی کشور همواره در معرض تهدید دشمن بوده است. بنابراین با وجود این تهدیدات، ایجاد هرگونه اختلال در نظام گردش پولی کشور و روند طبیعی و روزمره فعالیت بانکها کشور را درگیر بحران بزرگی خواهد شد. لذا توجه ویژه به بحث پدافند غیر عامل و شناخت آسیب های ممکن و مرتفع کردن آنها قبل از وقوع از ضروریات است . در ادامه جلسه ضمن اشاره به اهم اقدامات لازم در زمان وقوع بحران، بر لزوم مطالعه دقیق دستورالعمل پدافند غیر عامل و بکارگیری آن در مواقع ضروری و اطلاع آن به تمامی کارکنان تاکید شد.
آخرین بروزرسانی 1398/7/25