سیستم انتشار محتوا سیستم انتشار محتوا

اهدا خون ، اهدا زندگی

به گزارش روابط عمومی بانک مسکن مدیریت خراسان شمالی، کارکنان مدیریت و شعب خراسان شمالی با حضور در سازمان انتقال خون برای کمک به نبازمندان خون اهدا کردند.

    کارکنان مدیریت و شعب  بانک مسکن مدیریت استان خراسان شمالی در پی اطلاع رسانی اداره کل انتقال خون مبنی بر کاهش ذخایر خونی استان و اعلام نیاز به گروه های خونی مختلف برای پاسخگویی به مراکز درمانی، در یک اقدام خداپسندانه و نیکو جهت اهدا خون در پایگاه انتقال خون بجنورد، حضور یافتند.

    دکتر حسین زارع مدیر کل انتقال خون استان خراسان شمالی در بازدید از پایگاه بجنورد ضمن تقدیر از حضور گرم و نوع دوستانه کارکنان بانک مسکن خراسان شمالی در پایگاه انتقال خون، گفت: خوشبختانه نیاز خونی ما دراستان با حضور همشریان و هم استانی های نوع دوست جبران می شود و حتی تامین کننده نیاز خونی استانهای هم جوار نیز هستیم.

آخرین بروزرسانی 1398/9/24