سیستم انتشار محتوا سیستم انتشار محتوا

مدیر شعب خراسان شمالی خطاب به کارشناسان دفتر ناواکو :

برای کسب رتبه نخست کشور، برنامه ریزی و تلاش مضاعف کنید.

به گزارش روابط عمومی بانک مسکن مدیریت خراسان شمالی، مدیر شعب خراسان شمالی در جلسه مشترک با کارشناسان نمایندگی خراسان شمالی بر لزوم افزایش سرعت و کیفیت ارایه خدمات در جهت بالابردن رضایت مندی مشتریان تاکید کرد.
در این جلسه که با هدف بررسی وضعیت عملکرد مدیریت خراسان شمالی در بخش بازاریابی پایانه های فروشگاهی برگزار شده بود رییس دایره ارتباطات و بازاریابی و رییس دایره سیستم های مدیریت نیز حضور داشتند. محمودیان رییس دایره ارتباطات و بازاریابی در این جلسه با اشاره با عملکرد مطلوب خراسان شمالی در شاخص متوسط تعداد و مبلغ تراکنش پایانه های فروش از زحمات کارشناسان شرکت ناواکو تقدیر کرد. رضایی نماینده شرکت ناواکو نیز با ارایه گزارشی تفکیکی از وضعیت بازاریابی های موثر شعبه و کارشناسان ناواکو ، توفیق در تحقق اهداف مرتبط با پایانه های فروش را حاصل زحمات شبانه روزی همکارانش در حل فوری مشکلات و مسایل پذیرندگان پایانه های فروشگاهی دانست. رضایی در ادامه پیگیری و مذاکره با پذیرندگان کم کار جهت افزایش تراکنش هایشان قبل از جمع آوری دستگاه را از دیگر برنامه های روزانه دفتر ناواکو عنوان کرد. ناصری مدیر خراسان شمالی در این جلسه ضمن مطلوب ارزیابی کردن عملکرد مدیریت خراسان شمالی در شاخص متوسط و تعداد تراکنش های پایانه های فروش بر لزوم بهبود کیفیت ارایه خدمات و سرعت عمل کارشناسان در نصب و حل مشکلات فنی دستگاههای بازاریابی شده تاکید کرد و آن را گامی در جهت افزایش رضایتمندی مشتریان عنوان کرد. وی همچنین پیشنهاد کارشناسان ناواکو ، برای راهنمایی و حمایت از مشتریان در استفاده از بستر اینترنت بمنظور بهبود و افزایش سرعت انجام تراکنش های مالی و درنظرگرفتن قرعه کشی های استانی برای ایجاد انگیزه بین پذیرندگان پرتراکنش استانی را مطلوب دانست و رییس دایره بازاریابی و رییس دایره سیستم ها را مامور به بررسی و چگونگی اجرای این طرح کرد. ایشان در ادامه از دایره ارتباطات و بازاریابی و دایره سیستم های مدیریت خراسان شمالی بدلیل کسب رتبه سوم در شاخص تعداد تراکنش های خود پرداز تمجید کرد و آنرا نتیجه همکاری مطلوب بین دوایر مدیریت، جانمایی درست و بررسی دقیق بازارِ هدف دانست. مدیر خراسان شمالی در ادامه جلسه بر لزوم بازاریابی موثر و 100 درصدی دستگاه های پایانه فروشِ نصب نشده دفتر ناواکو تاکید کرد و گفت : هدف گذاری ما برای پایان سال نصب و بازاریابی موثر تمامی دستگاه های استفاده نشده دفتر ناواکوست، همچنین انتظار داریم با برنامه ریزی و تلاش مضاعف در پایان سال در دو شاخص متوسط تعداد و مبلغ تراکنش های پایانه فروش در کشور رتبه نخست را کسب کنیم. گفتنی است مدیریت خراسان شمالی در پایان شش ماهه اول سال 98 در بین مدیریت های شعب کل کشور در شاخص متوسط تعداد تراکنش پایانه های فروشگاهی رنبه نخست کشور و در شاخص متوسط مبلغ تراکنش پایانه های فروشگاهی رتبه 9 کشور را بدست آورد، که هدف گذاری این مدیریت برای پایان سال تصاحب جایگاه نخست در هردو شاخص است.
آخرین بروزرسانی 1398/10/14