اخبار اخبار

اخبار پژوهشی

قابل توجه مجریان محترم

با سلام و احترام
 خواهشمند است به منظور حفظ وحدت رویه بین پروژه ها، گزارشهای مربوط به پروژه ها را به توجه به موارد قید شده در لینک فرمت گزارشهای پژوهشی و با طرح روی جلد پیوست ، به این اداره ارسال نمایید.
اداره کل بررسیهای اقتصادی و توسعه محصول بانک  مسکن
آخرین بروزرسانی 1397/9/14