برگزاری آزمون سنجش شغلی در مدیریت شعب استان سیستان و بلوچستان

برگزاری آزمون سنجش شغلی در مدیریت شعب استان سیستان و بلوچستان

محمدرضا جعفری مدیر شعب استان با همراهی معاون مدیر شعب و تعدادی از مسوولین دوایر با هدف بررسی روند برگزاری آزمون سنجش شغلی از شعب شهرستان زاهدان بازدید نمودند

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب استان سیستان و بلوچستان ،محمدرضا جعفری مدیر شعب استان با همراهی معاون مدیر شعب و تعدادی از مسوولین دوایر با هدف بررسی روند برگزاری آزمون سنجش شغلی از شعب شهرستان زاهدان بازدید نمودند.همچنین باید عنوان نمود  آزمون سنجش شغلی سال 1399 با حضور 111 نفر از همکاران شعب استان در مورخ 14/7/1399 به صورت همزمان با سایر مدیریت های شعب از طریق سامانه جامع آزمون های الکترونیکی بانک مسکن برگزار گردید.

آخرین بروزرسانی 1399/12/6