تازه های اخبار تازه های اخبار

بازسازی شعبه سراوان بانک مسکن

با سعی و پیگیری مدیر شعب استان ،همکاران دایره تجیهز و پشتیبانی ،همکاران شعبه سراوان و کارشناس مهندسی مدیریت ،شعبه سراوان در راستای تکریم ارباب رجوع و جلب رضایت مشتریان مورد نوسازی و بازسازی قرار گرفت و طی مراسمی با حضور مسوولین شهرستان و مدیر شعب استان افتتاح گردید.
با سعی و پیگیری مدیر شعب استان ،همکاران دایره تجیهز و پشتیبانی ،همکاران شعبه سراوان و کارشناس مهندسی مدیریت ،شعبه سراوان در راستای تکریم ارباب رجوع و جلب رضایت مشتریان مورد نوسازی و بازسازی قرار گرفت و طی مراسمی با حضور مسوولین شهرستان و مدیر شعب استان افتتاح گردید. مدیر شعب طی سخنان خود در این مراسم عنوان نمود:بازسازی و نوسازی شعب ضمن ایجاد فضای مناسب برای مشتریان و تکریم آنان ،فرصتی را برای همکاران شعبه به وجود می آورد تا با تلاش بیشتر خود بتوانند جایگاه بانک مسکن در استان را ارتقا دهند که امیدوارم همکاران به نحوی برنامه ریزی و عمل نمایند که شاهد این موضوع طی سال جاری باشیم.
آخرین بروزرسانی 1394/4/1