تازه های اخبار تازه های اخبار

جلسه وصول مطالبات هفتگی بانک مسکن

جلسه هفتگی کمیته وصول مطالبات معوق با حضور آقای محمدرضا بوستان افروز - مدیرشعب استان- ،اعضای کمیته وصول مطالبات معوق و روسای شعب مرکزی چابهار و شهید مصطفی خمینی زاهدان در محل مدیریت شعب استان برگزار گردید

 

جلسه هفتگی کمیته وصول مطالبات معوق با حضور آقای محمدرضا بوستان افروز - مدیرشعب استان- ،اعضای کمیته وصول مطالبات معوق و روسای شعب مرکزی چابهار و شهید مصطفی خمینی زاهدان در محل مدیریت شعب استان برگزار گردید.مدیر شعب استان در این جلسه اظهار داشت پیگیری وصول مطالبات معوق بانک از اولین قسط بسیار تاثیرگذار است و تعلل در آن مسبب تحمیل هزینه های پرسنلی و مالی دوچندانی جهت وصول مطالبات می شود.همکاران سعی نمایند در وهله اول در صورت وجود مشکلات خاص با مشتری همراهی نموده و بعد از آن مراحل قانونی را پیگیری نمایند.عملکرد پرسنل استان نشان می دهد که اگر بصورت جدی و پیوسته پیگیر وصول مطالبات باشند بصورت حتمی این تلاش ها منتج به نتیجه مطلوب می شود و باید عنوان نمود در سال جاری تاکید اعضای محترم هییت مدیره بیشتر بر تقسط نمودن طرح مسکن مهر است که با پیگیری مجدانه در سال جاری باید بتوانیم فروش اقساطی طرح مسکن مهر را تکمیل نماییم.در ادامه آقای زرگر-ریاست دایره وصول مطالبات - بیان نمود جلسات هفتگی به منظور بررسی عملکرد و آگاهی از برنامه ها،اهرم ها و راهکارهای شعب جهت وصول مطالبات معوق بانک برگزار میگردد که نتیجه آن بهبود عملکرد شعب و آگاه نمود شعب از برنامه ها و راهکارهای شعب موفق می باشد.لیست اقساط بیش از 10 قسط نیز جهت برنامه ریزی به شعب ارسال می گردد که باید مسوولین شعب هر ماه گزارش عملکرد خود را به مدیریت ارسال نمایند.درادامه جلسه نیز اعضای کمیته وصول مطالبات پس ار تحلیل آمار هر یک از شعب حاضر در جلسه ،برنامه مد نظر آن شعبه را جویا شدن و پس از گوش فرا دادن به سخنان روسای شعب با تجزیه و تحلیل برنامه های ارایه شده به راهنمایی و تکمیل نمودن برنامه های مذکور اقدام نمودند.

آخرین بروزرسانی 1394/4/1