تازه های اخبار تازه های اخبار

اولین جلسه کمیته وصول مطالبات سال 94

جلسه کمیته وصول مطالبات معوق مدیریت با حضور آقای محمدرضا بوستان افروز = مدیرشعب استان- ،اعضای کمیته وصول مطالبات معوق در محل مدیریت شعب استان برگزار گردید.
مدیر شعب استان در این جلسه به تشریح عملکرد سال 93 پرداخت و بیان نمود با توجه به تلاش های همکاران در حوزه وصول مطالبات در سال قبل ،توفیق مورد انتظار حاصل نشده است که امیدوارم با افزایش فعالیت ها و برنامه ریزی مناسب تر  در سال جاری کارنامه بهتری را ثبت نماییم و این نتیجه حاصل نمی شود مگر با افزایش سطح حساسیت وصول مطالبات از ابتدای سال در بین تمامی همکاران.در ادامه جلسه اعضای کمیته نظرات و پیشنهاداتی را مطرح نمودند و پس از بحث و بررسی مصوباتی جهت برنامه ریزی کمیته وصول مطالبات تصویب گردید که می توان مهمترین مصوبات این جلسه را موضوعاتی مرتبط با پیگیری اجراییات ،ایجاد کار گروه در سطح کل استان ،رصد بدهکاران عمده بانک و برگزاری جلسه با افراد مذکور،ایجاد انگیزه در همکاران عنوان نمود.
آخرین بروزرسانی 1394/4/23