تازه های اخبار تازه های اخبار

نمایشگاه بانک، بورس و فرصت سرمایه گذاری

اولین نمایشگاه بانک ،بورس و فرصت سرمایه گذاری همراه با هفتمین نمایشگاه الکامپ به مدت چهار روز از تاریخ 2/11/93 لغایت 5/11/93 در محل نمایشگاه های دایمی استان برگزار گردید و این مدیریت با حضوردر نمایشگاه مذکور نسبت به معرفی خدمات و محصولات بانک مسکن اقدام نمود.
همچنین اقداماتی همچون حضور کارشناس روابط عمومی و کارشناس بازاریابی در غرفه نمایشگاه فوق الذکر جهت پاسخگویی به مراجعین،استفاده از امکانات صوتی نمایشگاه جهت تبلیغات،اهدای بروشور همراه با اقلام تبلیغاتی و تبلیغات محیطی خدمات الکترونیک و حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز ، جهت معرفی خدمات و محصولات بانک مسکن صورت گرفت.شایان ذکر است با عنایت به تبلیغات انجام شده بیشترین پرسش های مراجعین به غرفه بانک مسکن را مواردی همچون برداشت وجه بدون کارت بانک مسکن، سقف تسهیلات مسکن و صندوق امانات بانک مسکن به خود اختصاص داد.در ادامه باید عنوان نمود غرفه بانک مسکن از سوی نماینده بانک مرکزی در استان و دبیر شورای هماهنگی بانک های استان مورد بازدید قرار گرفت.
آخرین بروزرسانی 1394/4/23